Här finner du länkar till 10 av Robert Hahns vetenskapliga artiklar som handlar om vätsketerapi och dess biverkningar i samband med kirurgi.

Tryck på rubriken så laddar du hem artikeln som .pdf-fil.

 

 

Robert Hahn: Fluid absorption in endoscopic surgery (review). Br J Anaesth 2006: 96: 8-20.

Priti Strandberg, Robert Hahn: Volume kinetics of glucose 2.5% given by intravenous infusion after hysterectomy. Br J Anaesth 2005: 94: 30-38.

Carl-Arne Ewaldsson, Robert Hahn: Kinetics and extravascular retention of acetated Ringer´s solution during isoflurane and propofol anesthesia for thyroid surgery. Anesthesiology 2005: 103: 460-469.

Joachim Zdolsek, Björn Lisander, Robert Hahn: Measuring the size of the extracellular space using bromide, iohexol and sodium dilution. Anest Analg 2005: 101: 1770-1777.

Robert Hahn, Dan Drobin: Rapid water and slow sodium excretion of Ringer´s solution dehydrates cells. Anesth Analg 2003; 97: 1590-1594.

Robert Hahn: Blood glucose increments as a measure of body physiology (commentary). Critical Care 2005: 9: 155-157.

  David Piros, Dan Drobin, Robert Hahn. Nitrous oxide for monitoring of fluid absorption as studied in volunteers. Br J Anaesth 2007; 98: 53-59.

  Norberg Å, Robert Hahn, Li H, Olsson J, Prough DS, Börsheim E, Wolf S, Minton R, Svensén CH. Population volume kinetics predicts retention of 0.9% saline infused in awake and isoflurane-anesthetized volunteers. Anesthesiology 2007; 107: 24-32.

  Fredrik Sjöstrand, Robert Hahn: Validation of volume kinetic analysis of glucose 2.5% solution given by intravenous infusion. Br J Anaesth 2003: 90: 600-607.

  Svensén CH, Rodhe PM, Olsson J, Borsheim E, Aarsland A, Robert Hahn: Arteriovenous differences in plasma dilution and the distribution kinetics of lactated Ringer´s solution. Anesth Analg 2009: 108: 128-133

   

 

  Robert Hahn är Editor för en engelsk bok, publicerad på Oxford University Press, med titeln A Clinical Guide to Fluid Therapy during Surgery som kommer att publiceras under senvåren 2011. Den består av 25 kapitel som skrivs av världens främsta experter på intravenös vätsketerapi under kirurgi. Arbetet med att sammanställa bidragen pågår mellan augusti och december 2010!