Nya möjligheter att utvärdera vätskegivning under kirurgi har framkommit, berättar Robert Hahn i sin översiktsartikel från 2006.

Prospektiv registrering visar att 50% av kardiovaskulärt sjuka patienter och 25% av de friska får minst en komplikation efter kirurgi. Dessa höga siffror medför att flera forskare med relativt små patientserier kunnat påvisa att restriktiv vätskegivning minskar antalet komplikationer efter tarmkirurgi.

Målstyrd vätsketerapi innebär att vätsketerapin individualiseras, vilket förkortar vårdtiden.

Kristalloida vätskors kinetik är kraftigt störd under operationer, vilket gynnar uppkomst av ödem. Anestesin förmår att ensam reducera elimineringen av infunderad vätska.

Meta-analyser är en hjälp i valet mellan kristalloida och kolloida vätskor, men dessa studier möts idag av misstro, skriver Robert Hahn i sin artikel om vätsketerapi under operationer.