Robert Hahn

Personlig hemsida

Robert Hahn är forskare, läkare, professor och författare.
Namnet i internationell vetenskaplig press är vanligen Robert G. Hahn.

 

Född:  14 mars 1954 i Stockholm.

Föräldrar:  Elsa och Gunnar Hahn.

Tre  döttrar födda 1987, 1989 och 1994.

Nuvarande positioner
Avdelingschef på Södertälje sjukhus.
Adj. professor i anestesi och intensivvård, Karolinska institutet

Titlar
Leg. läkare, medicine doktor samt docent (Karolinska institutet), professor i anestesi- och intensivvård

Utbildning
Robert Hahn tog studentexamen vid Farsta Gymnasium 1973;
Universitetsstudier vid Dartmouth College, New Hampshire, USA, 1973-74;
Läkarexamen (M.D.), Karolinska institutet, Stockholm, 1980;
2 månaders kurs i tropikmedicin, Roslagstulls Hospital 1981;
Legitimerad läkare i Uppsala 1982;
Specialist i anestesi- och intensivvård 1986;
2-årigt ledarskapsprogram ”Framtidens Ledare” på Karolinska institutet 1997-98.

Tidigare positioner, sjukhus
1:a och 3:eamanuens i anatomi, Karolinska institutet, 1975-1980.
Specialistutbildning i anestesi- och intensivvård, Huddinge sjukhus, Stockholm, 1982-1986.
Avdelningsläkare på Anestesikliniken, Huddinge sjukhus, 1986-1993;
Chef för urologisk och gynekologisk anestesi, Huddinge sjukhus, 1988-1993.
Chef för Kliniskt Forskningscenter på Södertälje sjukhus 2006-08.
Chef för Forsknings- och Utvecklingsnätverket (FoUU) i Södertälje sjukvårdsområde (SNS) 2006-08.

Tidigare positioner, administrativa
Vice ordförande i Forskarutbildningsnämnden, Karolinska institutet, 1997-98.
Ordförande i Forskarutbildningskommitté Syd, 1997-98.
Biträdande verksamhetschef på Anestesikliniken, Södersjukhuset i Stockholm, 1998-2000.
Biträdande prefekt på Institutionen Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 1997-2002.
Studierektor för forskarutbildningen på Södersjukhuset, 1997-2000 och 2002-2005.
Ansvarig föreståndare för djuravdelningarna på Södersjukhuset, 1997-2000 och 2002-2005.

Tidigare positioner, akademiska
Lektor i anestesi- och intensivvård, Karolinska institutet, 1993-1997.
Biträdande professor, Karolinska institutet, 1997-98.
Robert Hahn var Professor i anestesi- och intensivvård på Karolinska institutet, 1999-2006. 

Adj professor i ansetesi och intensivvård, Liknöpings universitet  2010-2016 ; och Karolinska institutet från 2017-dd. 

 


Doktorandprogram
Robert Hahn har varit huvudhandledare för följande avslutade doktorandprogram vid Karolinska institutet:
1. Holger Stalberg: Biochemical and haemodynamic effects of intravenous infusion of urological irrigating fluids. 1993
2. Jan Ekengren: Monitoring of bleeding and irrigating fluid absorption during transurethral resection of the prostate. 1993
3. Arne Löfgren: Serum potassium during regional anaesthesia. 1994
4. Weiben Zhang: Biological effects of urological irrigating fluids and pathophysiological aspects of their absorption.1995
5. Joel Olsson: Irrigating fluid absorption during transcervical endometrial resection. 1995
6. Anders Nilsson: Systemic absorption of glycine solution and the TUR syndrome. Clinical, pathophysiological and pharmacological aspects. 1996
7. Christer Svensén: The use of volume kinetics as a method to optimise fluid therapy. 1998
8. Louis Riddez: Fluid resuscitation in controlled and uncontrolled hemorrhage. 1998
9. Dan Drobin: Volume kinetic development and application. 2001
10. Lars Sandfeldt: Reducing the morbidity of transurethral resection of the prostate based on patient selection, fluid absorption, and blood loss. 2001
11. Åke Norberg: Clinical pharmacokinetics of intravenous ethanol. Relationship between the ethanol space and total body water. 2001
12. Nils Pettersson: Local anesthesia for pain relief after surgery. 2001
13. Fredrik Sjöstrand: Volume kinetics of glucose solutions given by intravenous infusion, 2005
14. Carl-Arne Ewaldsson: The effect of anaesthesia and adrenergic therapy on the distribution and elimination of a crystalloid solution studied by volume kinetic analysis, 2006
15. Tim Fagerström: Transurethral resection of the postate - how to reduce morbidity. 2011
16. Stefan Ljunggren. Fluid and nutrition support before total hip replacement surgery. 2013

17. David Piros, New diagnostoic appoaches to monitor irrigating fluid absorption. 2019

 


Bihandledare för följande doktorandprogram: Andreas Wladis: Hypothermia and trauma. 2001, Nana Waldréus: Törst vd hjärtsvikt   2015


Vetenskapliga publikationer
Robert Hahn har publicera drygt 350    vetenskapliga artiklar (inklusive översikter) i referee-granskade internationella vetenskapliga tidskrifter. De flesta av artiklarna handlar om säkerhetsfrågor inom urologisk kirurgi och kinetisk modellering av infusionsvätskor. Andra fokuserar på lokalbedövning, medicinska gaser, och vätskebalansen under gynekologiska operat                              

Vetenskapliga böcker
Hahn är huvudredaktör för en amerikansk bok som handlar om vätskegivning under kirurgiska operationer. Den omfattar 550 sidor och innehåller bidrag från 30 av världens främsta experter på vätsketerapi:
Hahn RG, Prough DS, Svensen CH, eds.: Perioperative Fluid Therapy. Eds.: Informa Healthcare, New York, 2007
Läs mer på denna hemsida:

Hahn är även redaktör för en senare bok om vätsketerapi där drygt 20 internationella expert på området medverkar:
Hahn RG, Ed.: Clinical Fluid Therapy in the Perioperative Setting. Cambridge University Press 2016. Läs mer på denna hemsida: http://www.cambridge.org/us/academic


Andra publikationer

Tidningar: Hahn har skrivit populärvetenskaplig journalistik för åtskilliga veckotidningar och dagstidningar mellan 1984 och 1994. Dagstidningarna är bl.a. Upsala Nya Tidning 1983-86, Avesta Tidning 1985-1992, och Länstidningen i Södertälje 1985-91. Hahn var också veckoskribent för "A-pressen" som var en tidningsbyrå för 24 landsortstidningar i Sverige, mellan 1985 och 1992, och även veckoskribent för veckotidningen Året Runt, 1987-94. Artiklar skrevs även för Affärslivet, 1984-89.

Böcker:  Hahn skrev det medicinska förordet i boken "Till minnet av Mari" (Bonniers 1980) och har samförfattat "Klara svar från andevärlden" (Energica 1987),  och "Själars samband" (Energica 1999), "Den rena källan" (Energica 2004), och "Gudomlig väg" (2007).


Vetenskapliga priser  
1.    Opuscula Medicas "Matts Halldin Priset" år 2000 för "omfattande och kvalificerad vetenskaplig forskning och handledning av stort värde för sjukvården”. 2. Bästa poster på Svenska Anestesiologföreningens (SFAI:s) årsmöte 2004. 3. Kliniskt forskningsstipendium från Internationella Anestesiologiska Forskningssällskapet (IARS) 2004 (medsökande Christer Svensén) 4. Första pris i Radiometers pristävling "bästa manuskriptet inom anestesiologin" vid Nordiska Anestesiologsällskapets möte på Island 2005 (tillsammans med Joachim Zdolsek och Björn Lisander). 5. Alvarengas Pris från Svenska Läkaresällskapet för den bästa opublicerade svenska artikeln inom medicinen under 2006.  Artikelns titel var "The osmotic link between hypoglycemia and hypovolemia" (priset delades med Fredrik Sjöstrand). 6. Europeiska Anestesiläkarföreningens stora forskningstipendium 2009, 60.000 euro.


Kontakta mig  med E-mail till: r.hahn@telia.com, eller med vanlig post till: Eklidsv. 12, 146 40 Tullinge, Sweden.

 

_______________________________________________________________________________________________

 

Robert Hahns vetenskapliga publikationer

 

I. Original articles in international journals  

1.  Hildebrand C, Robert Hahn.  Relation between myelin sheath thickness and axon size in spinal chord white matter of some vertebrate species. J Neurol Sci 1978: 38: 421-434.

2.  Robert Hahn, Berlin T, Lewenhaupt A. Rapid massive irrigating fluid absorption during transurethral resection of the prostate. Acta Chir Scand 1986: suppl 530: 63-65.

3.  Robert Hahn. Influence of variations in blood haemoglobin concentration on the calculation of blood loss and volumetric irrigating fluid balance during transurethral resection of the prostate. Br J Anaesth 1987: 59: 1223-1229.

4.  Robert Hahn. A haemoglobin dilution method (HDM) for estimation of blood volume variations during transurethral prostatic surgery. Acta Anaesthesiol Scand 1987: 31: 572-578.

5.  Robert Hahn, Berlin T, Lewenhaupt A. Factors influencing the osmolality and the concentrations of blood haemoglobin and electrolytes during transurethral resection of the prostate. Acta Anaesthesiol Scand 1987: 31: 601-607.

6.  Robert Hahn. Decrease in serum potassium concentration during epidural anaesthesia. Acta Anaesthesiol Scand 1987: 31: 680-683.

7.  Robert Hahn. Relations between irrigant absorption rate and hyponatraemia during transurethral resection of the prostate. Acta Anaesthesiol Scand 1988: 32: 53-60.

8.  Robert Hahn, Berlin T, Lewenhaupt A. Irrigating fluid absorption and blood loss during transurethral resection of the prostate studied by a regular interval monitoring (RIM) method. Scand J Urol Nephrol 1988: 22: 23-30.

9.  Robert Hahn. Ethanol monitoring of irrigating fluid absorption in transurethral prostatic surgery. Anesthesiology 1988: 68: 867-873.

10.  Robert Hahn, Berlin T, Johansson H, Lewenhaupt A. Changes in intravesical pressure during irrigating fluid absorption in transurethral prostatic surgery. Urol Res 1988: 16: 281-285.

11.  Robert Hahn. Serum amino acid patterns and toxicity symptoms following the absorption of irrigant containing glycine in transurethral prostatic surgery. Acta Anaesthesiol Scand 1988: 32: 493-501.

12.  Robert Hahn. Hallucination and visual disturbances during transurethral prostatic resection. Intensive Care Med 1988: 14: 668-671.

13.  Robert Hahn. Blood volume during transurethral prostatic resection. Acta Anaesthesiol Scand 1988: 32: 629-637.

14.  Robert Hahn. Early detection of the TUR syndrome by marking the irrigating fluid with 1% ethanol. Acta Anaesthesiol Scand 1989: 33: 146-151.

15.  Robert Hahn, Mjöberg M. Immediate detection of irrigant absorption during transurethral prostatectomy. Can J Anaesth 1989: 36: 86-88.

16.  Robert Hahn. Dilution of blood proteins from irrigant absorption during  transurethral prostatectomy. Scand J Urol Nephrol 1989: 23: 97-102.

17.  Hultén JO, Robert Hahn. Monitoring irrigating fluid absorption during transurethral resection of the prostate (TURP): a comparison between 1 and 2% ethanol as a tracer. Scand J Urol Nephrol 1989: 23: 103-108.

18.  Robert Hahn. Estimating allowable blood loss with correction for variations in blood volume. Acta Anaesthesiol Scand 1989: 33: 508-512.

19.  Robert Hahn, Rundgren M. Vasopressin responses during transurethral resection of the prostate. Br J Anaesth 1989: 63: 330-336.

20.  Robert Hahn, Rundgren M. Vasopressin and amino acid concentrations in serum following absorption of irrigating fluid containing glycine and ethanol. Br J Anaesth 1989: 63: 337-339.

21.  Robert Hahn. Glycine irrigation and urinary oxalate excretion. Br J Urol 1989: 64: 287-289.

22.  Robert Hahn, Hjelmqvist H, Rundgren M. Effects of isosmotic and hyperosmotic glycine solutions on the fluid balance in conscious sheep. Prostate 1989: 15: 71-80.

23.  Robert Hahn, Stalberg HP, Gustafsson SA. Intravenous infusion of irrigating fluids containing glycine or mannitol with and without ethanol. J Urol 1989: 142: 1102-1105.

24.  Robert Hahn. Acid phosphatase levels in serum during transurethral prostatectomy.      Br J Urol 1989: 64: 500-503.

25.  Robert Hahn. Influence of the fluid balance on the cortisol and glucose responses to transurethral prostatic resection. Acta Anaesthesiol Scand 1989: 33: 638-641.

26.  Robert Hahn, Algotsson L-Å, Törnebrandt K. Comparison of ethanol absorption during continuous and intermittent flow irrigation in transurethral resection. Scand J Urol Nephrol 1990: 24: 27-30.

27.  Robert Hahn. Fluid and electrolyte dynamics during development of the TURP syndrome. Br J Urol 1990: 66: 79-84.

28.  Robert Hahn. Prevention of the TUR syndrome by detection of trace ethanol in the expired breath. Anaesthesia 1990: 45: 577-581.

29.  Jones AW, Robert Hahn, Stalberg HP.  Distribution of ethanol and water between  plasma and whole-blood; inter- and intra-subject variations after administration of ethanol by intravenous infusion. Scand J Clin Lab Invest 1990: 50: 775-780.

30.  Löfgren A, Robert Hahn. Serum potassium levels after induction of epidural anaesthesia using mepivacaine with and without adrenaline. Acta Anaesthesiol Scand 1991: 35: 170-174.

31.  Robert Hahn. Blood ammonia concentrations resulting from absorption of irrigating fluid containing glycine and ethanol in transurethral resection of the prostate. Scand J Urol Nephrol 1991: 25: 115-119.

32.  Robert Hahn, Stalberg HP, Gustafsson SA. Vasopressin and cortisol levels in response to glycine infusion. Scand J Urol Nephrol 1991: 25: 121-123.

33.  Robert Hahn, Jones AW, Billing B, Stalberg HP. Expired-breath ethanol measurement in chronic obstructive pulmonary disease: implications for transurethral surgery. Acta Anaesthesiol Scand 1991: 35: 393-397.

34.  Robert Hahn. Dilutional hyponatraemia following transurethral operation for clot retention. Br J Anaesth 1991: 67: 339-340.

35.  Robert Hahn. Calculation of irrigant absorption by measurement of breath alcohol level during transurethral resection of the prostate. Br J Urol 1991: 68: 390-393.

36.  Robert Hahn, Stalberg HP, Ekengren J, Rundgren M. Effects of 1.5% glycine solution with and without ethanol on the fluid balance in elderly men. Acta Anaesthesiol Scand 1991: 35: 725-730.

37.  Jones AW, Robert Hahn, Stalberg HP. Determination of total body water by ethanol dilution: importance of concentration units used in the calculations. Clin Sci 1991: 81: 701-702.

38.  Hjertberg H, Ekberg S, Robert Hahn, Hultén J, Jorfeldt L, Svedberg J. Absorption of irrigating fluid during transurethral prostatic resection as measured by ethanol, radioisotopes and regular-interval monitoring. Urology 1991: 38: 417-422.

39.  Robert Hahn. Acid-base status following glycine absorption in transurethral surgery. Eur J Anaesth 1992: 9: 1-5.

40.  Robert Hahn. Haemoglobin dilution from epidural-induced hypotension with and without fluid loading. Acta Anaesthesiol Scand 1992: 36: 241-244.

41.  Jones AW, Robert Hahn, Stalberg HP. Pharmacokinetics of ethanol in plasma and whole blood: estimation of total body water by the dilution principle. Eur J Clin Pharmacol 1992: 42: 445-448.

42.  Robert Hahn, Jones AW, Norberg Å. Abnormal blood-ethanol profile associated with stress. Clin Chem 1992: 38: 1193-1194.

43.  Löfgren A, Robert Hahn. Serum potassium, catecholamine levels and ECG during field block for inguinal hernia surgery. Acta Anaesthesiol Scand 1992: 36: 577-582.

44.  Robert Hahn, Essén P, Wernerman J. Amino acid concentrations in plasma and skeletal muscle after transurethral resection syndrome. Scand J Urol Nephrol 1992: 26: 235-239.

45.  Robert Hahn. Amino acid concentrations in serum and urine after intravenous infusion of 1.5% glycine in prostatectomy patients. Prostate 1992: 21: 173-181.

46.  Stalberg HP, Robert Hahn, Jones AW. Ethanol monitoring of transurethral prostatic resection during inhaled anesthesia. Anest Analg 1992: 75: 983-988.

47.  Robert Hahn. Blood glucose after ethanol monitoring of irrigating fluid absorption in transurethral surgery. Acta Anaesthesiol Scand 1993: 37: 166-169.

48.  Robert Hahn, Ekengren J. Patterns of irrigating fluid absorption during transurethral resection of the prostate as indicated by ethanol. J Urol 1993: 149: 502-506.

49.  Stalberg HP, Robert Hahn, Hjelmqvist H, Ullman J, Rundgren M. Haemodynamics and fluid balance after intravenous infusion of 1.5% glycine in sheep. Acta Anaesthesiol Scand 1993: 37: 281-287.

50.  Robert Hahn. Blood volume at the onset of hypotension in TURP performed during epidural anaesthesia. Eur J Anaesth 1993: 10: 219-225.

51. Robert Hahn, Löfgren A, Nordin A. Health status and the preoperative change in serum potassium concentration. Acta Anaesthesiol Scand 1993: 37: 329-333.

52. Robert Hahn. Increased haemodilution in hypotension induced by epidural anaesthesia. Acta Anaesthesiol Scand 1993: 37: 357-360.

53. Robert Hahn, Olsson J. Intraperitoneal absorption of irrigating fluid during endometrial resection. Acta Obstet Gynecol Scand 1993: 72: 402-405.

54. Robert Hahn, Ekengren J. Absorption of irrigating fluid and height of fluid bag during transurethral resection of the prostate. Br J Urol 1993: 72: 80-83.

55. Robert Hahn. Cooling effect from absorption of pre-warmed irrigating fluid in transurethral prostatic resection. Int Urol Nephrol 1993: 25: 265-270.

56.  Olsson J, Rentzhog L, Hjertberg H, Robert Hahn. Reliability of clinical assessment of fluid absorption in transurethral prostatic resection. Eur Urol 1993: 24: 262-266.

57.  Robert Hahn. Dose-dependent half-life of glycine. Urol Res 1993: 21: 289-291.

58.  Rundgren M, Hjelmqvist H, Gunnarsson U, Robert Hahn. Intracerebroventricular infusion of glycine stimulates vasopressin release in conscious sheep. NeuroReport 1993: 4: 1052-1054.

59.  Robert Hahn. Transurethral resection syndrome from extravascular absorption of irrigating fluid. Scand J Urol Nephrol 1993: 27: 387-394.

60.  Robert Hahn.  Ethanol monitoring of extravascular absorption of irrigating fluid. Br J Urol 1993: 72: 766-769.

61.  Ekengren J, Robert Hahn. Blood loss during transurethral resection of the prostate as measured with the HemoCue photometer. Scand J Urol Nephrol 1993: 27: 501-507.

62. Robert Hahn, Sikk M. Glycine loading and urinary oxalate excretion. Urol Int 1994: 52: 14-16.

63. Robert Hahn, Essén P. ECG and cardiac enzymes after glycine absorption in transurethral prostatic resection. Acta Anaesthesiol Scand 1994: 38: 550-556.

64.  Robert Hahn, Stalberg H, Carlström K, Hjelmqvist H, Ullman J, Rundgren M. Plasma atrial natriuretic peptide concentration and renin activity during overhydration with 1.5% glycine solution in conscious sheep. Prostate 1994: 24: 55-61.

65.  Ekengren J, Robert Hahn. Continuous versus intermittent flow irrigation in transurethral resection of the prostate. Urology 1994: 43: 328-332.

66.  Nilsson A, Robert Hahn. Mental status after transurethral resection of the prostate. Eur Urol 1994: 26: 1-5.

67.  Löfgren A, Robert Hahn. Hypokalemia from intercostal nerve block. Region Anesth 1994: 19: 247-254.

68.  Robert Hahn, Norberg Å, Gabrielsson J, Danielsson A, Jones AW.  Eating a meal increases the clearance of ethanol given by intravenous infusion. Alcohol & Alcoholism 1994: 29: 673-677.

69.  Robert Hahn, Essén P. Blood coagulation status after transurethral resection of the prostate. Scand J Urol Nephrol 1994: 28: 385-390.

70.  Robert Hahn, Norberg Å, Jones AW. Rate of distribution of ethanol into the total body water. Am J Therapeut 1995: 2: 50-56.

71.  Ekengren J, Zhang W, Robert Hahn. Effects of bladder capacity and height of fluid bag on the intravesical pressure during transurethral resection of the prostate. Eur Urol 1995: 27: 26-30.

72.  Robert Hahn. Transurethral resection syndrome after transurethral resection of bladder tumours. Can J Anaesth 1995: 42: 69-72.

73.  Robert Hahn, Andersson T, Sikk M.  Eye symptoms, visual evoked potentials and EEG during intravenous infusion of glycine. Acta Anaesthesiol Scand 1995: 39: 214-219.

74.  Olsson J, Robert Hahn. Ethanol monitoring of irrigating fluid absorption in transcervical resection of the endometrium. Acta Anaesthesiol Scand 1995: 39: 252-258.

75.  Robert Hahn, Larsson H, Ribbe T. Continuous monitoring of fluid absorption in transurethral surgery. Anaesthesia 1995: 50: 327-331.

76.  Zhang W, Robert Hahn. Diuretic effects of irrigating fluids containing mannitol and sorbitol. Scand J Urol Nephrol 1995: 29: 27-31.

77.  Zhang W, Robert Hahn, You G, Xu Z. Ultrastructural changes following overhydration with irrigating fluids. Int Urol Nephrol 1995: 27: 167-172.

78.  Olsson J, Nilsson A, Robert Hahn. Symptoms of the transurethral resection syndrome using glycine as the irrigant. J Urol 1995: 154: 123-128.

79.  Robert Hahn. Life-threatening transurethral resection syndrome despite monitoring of fluid absorption with ethanol. Eur J Anaesth 1995: 12: 431-433.

80.  Zhang WB, Hahn  RG. Water and solute dynamics after intravenous infusion of new irrigating fluids in the rabbit. Scand J Urol Nephrol 1995: 29: 241-247.

81.  Löfgren A, Hjemdahl P, Ölund A, Berlin T, Robert Hahn. Adrenaline, cyclic AMP and potassium during general anaesthesia with and without epidural anaesthesia. Eur J Anaesth 1995: 12: 487-494.

82.  Olsson J, Robert Hahn. Simulated intraperitoneal absorption of irrigating fluid. Acta Obstet Gynecol Scand 1995: 74: 707-713.

83.  Drobin D, Robert Hahn. Leukocytosis after fluid loading and induction of epidural anaesthesia. J Anesth 1995: 9: 235-238.

84.  Zhang W, Andersson B, Robert Hahn. Effect of irrigating fluids and prostatic tissue extracts on isolated cardiomyocytes. Urology 1995: 46: 821-824.

85.  Ekengren J, Connor P, Lindholm M, Robert Hahn. Fluid absorption during transurethral bladder surgery. Scand J Urol Nephrol 1995: 29: 519-520.

86.  Norberg Å, Jones AW, Robert Hahn. Pharmacokinetics of ethanol in arterial and venous blood and in end-expired breath during vasconstriction and vasodilatation. Am J Therapeut 1995: 2: 954-961.

87.  Robert Hahn. Origin of intravascular fluid recruited by vasodilatation during epidural anaesthesia. Eur Surg Res 1996: 28: 70-74.

88.  Robert Hahn, Nilsson A, Farahmand B, Ekengren J, Persson P-G. Operative factors and the long-term risk of acute myocardial infarction after transurethral resection of the prostate. Epidemiology 1996: 6: 93-95.

89.  Zhang WB, Ekengren J, Robert Hahn. Large-sized bladders reduce intravesical pressure and fluid absorption during TURP using the suprapubic trocar. Urol Int 1996: 56: 28-32.

90.  Olsson J, Robert Hahn. Analysis of ethanol in expired air during low-flow isoflurane anaesthesia. Br J Anaesth 1996: 76: 85-89.

91.  Zhang W, Robert Hahn. "Double toxicity" of glycine solution in the mouse. Br J Urol 1996: 77: 203-206.

92. Nilsson A, Jogestrand T, Ekengren J, Robert Hahn. Femoral vein blood flow during transurethral resection of the prostate. Br J Urol 1996: 77: 207-211.

93.  Robert Hahn, Nennesmo I, Rajs J, Sundelin B, Wroblevski R, Zhang W. Morphological and X-ray microanalytical changes in mammalian tissue after overhydration with irrigating fluids. Eur Urol 1996: 29: 355-361.

94.  Nilsson A, Randmaa I, Robert Hahn. Haemodynamic effects of irrigating fluids studied by Doppler ultrasonography in volunteers. Br J Urol 1996: 77: 541-546.

95.  Robert Hahn, Olsson J, Englund K, Seppälä M. Serum levels of endometrial proteins during transcervical resection of the endometrium. Br J Obstet Gynaecol 1996: 103: 442-445.

96.  Olsson J, Robert Hahn. Survival after high-dose intravenous infusion of irrigating fluids in the mouse. Urology 1996: 47: 689-692.

97.  Olsson J, Berglund L, Robert Hahn.  Irrigating fluid absorption from the intact uterus. Br J Obstet Gynaecol 1996: 103: 558-561.

98.  Robert Hahn, Nilsson A, Hjelmqvist H, Zhang W, Rundgren M. Renal function during intravenous infusion of irrigating fluids in the sheep. Acta Anaesthesiol Scand 1996: 40: 671-678.

99.  Olsson J, Berglund L, Robert Hahn. Early detection of the ‘endometrial resection syndrome’. Gynecol Obstet Invest 1996: 103: 558-561.

100. Drobin D, Robert Hahn. Time course of increased haemocdilution in hypotension induced by extradural anaesthesia. Br J Anaesth 1996: 77: 223-226.

101. Robert Hahn. Dextran 70 and the blood loss during transurethral resection of the prostate. Acta Anaesthesiol Scand 1996: 40: 820-824.

102. Ekengren J, Robert Hahn. Complications during transurethral vaporization of the prostate. Urology 1996: 48: 424-427.

103. Robert Hahn, Olsson J. Ethanol monitoring of the transurethral resection syndrome.       J Clin Anesth 1996: 8: 652-655.

104. Robert Hahn. Total fluid balance during transurethral resection of the prostate. Int Urol Nephrol 1996: 28: 665-671.

105. Robert Hahn, Zhang W, Rajs J. Pathology of the heart after overhydration with glycine solution in the mouse. APMIS 1996:104: 915-920.

106. Ståhle L, Nilsson A, Robert Hahn. Modelling the volume of expandable body fluid spaces during i.v. fluid therapy. Br J Anaesth 1997: 78: 138-143.

107. Robert Hahn, Drobin D, Ståhle L. Volume kinetics of Ringer´s solution in female volunteers. Br J Anaesth 1997: 78: 144-148.

108. Robert Hahn. Estimation of fluid absorption by using the area under the curve for ethanol in expired air. Urol Int 1997: 58: 25-29.

109. Robert Hahn, Nilsson A, Farahmand BY, Persson P-G. Blood haemoglobin and the long-term incidence of acute myocardial infarction after transurethral resection of the prostate. Eur Urol 1997: 31: 199-203.

110. Robert Hahn, Shemais H, Essén P. Glycine 1.0% versus glycine 1.5% as irrigating fluid during transurethral resection of the prostate. Br J Urol 1997: 79: 394-400.

111. Olsson J, Sandfeldt L, Robert Hahn. Survival after high-dose intraperitoneal infusion of glycine solution in the mouse. Scand J Urol Nephrol 1997: 31: 119-121.

112. Robert Hahn, Riddez L, Brismar B, Strandberg Å, Hedenstierna G. Haemodynamics during inhalation of a 50% nitrous-oxide-in-oxygen mixture with and without hypovolaemia. Acta Anaesthesiol Scand 1997: 41: 485-491.

113. Riddez L, Robert Hahn G, Brismar B, Strandberg Å, Svensén C, Hedenstierna G. Central and regional hemodynamics during acute hypovolemia and volume substitution in volunteers. Crit Care Med 1997: 25: 635-640.

114. Robert Hahn. Dilutional hypocalcaemia from urological irrigating fluids. Int Urol Nephrol 1997: 29: 201-206.

115. Robert Hahn. Trapping of electrolytes during fluid absorption in transurethral resection of the prostate. Scand J Urol Nephrol 1997: 31: 259-263.

116. Pettersson N, Perbeck L, Brismar B, Robert Hahn. Sensory and sympathetic block during interpleural analgesia. Region Anesth 1997: 22: 313-317.

117. Robert Hahn, Svensén C. Plasma dilution and the rate of infusion of Ringer´s solution. Br J Anaesth 1997: 79: 64-67.

118. Robert Hahn, Norberg Å, Jones AW. "Over-shoot" of ethanol in the blood after drinking on an empty stomach. Alcohol & Alcohol 1997: 32: 501-505.

119. Svensén C, Robert Hahn. Volume kinetics of Ringer solution, dextran 70 and hypertonic saline in male volunteers. Anesthesiology 1997: 87: 204-212.

120. Robert Hahn, Nilsson A. Cardiac output and ethanol monitoring of fluid absorption. Eur J Anaesth 1997: 14: 406-411.

121. Trygg G, Pousette Å, Ekengren J, Robert Hahn. Free and total prostate-specific antigen serum concentrations do not help to detect prostate cancer in patients with urinary outlet obstruction. Br J Urol 1997: 80: 618-622.

122. Jones AW, Norberg Å, Robert Hahn. Concentration-time profiles of ethanol in arterial and venous blood and end-expired breath during and after intravenous infusion. J Forensic Sci 1997: 42: 1088-1094.

123. Jones AW, Robert Hahn. Pharmacokinetics of ethanol in patients with renal failure before and after hemodialysis. Forens Sci Int 1997: 90: 175-183.

124. Svensén C, Hjelmqvist H, Robert Hahn. Volume kinetics of Ringer solution during endotoxinemia in conscious rabbits. J Endotoxin Res 1997: 4: 425-430.

125. Robert Hahn, Drobin D. Urinary excretion as an input variable in volume kinetic analysis of Ringer´s solution. Br J Anaesth 1998: 80: 183-188.

126. Pettersson N, Emanuelsson B-M, Reventlid H, Robert Hahn. High-dose ropivacaine wound infiltration for pain relief after inguinal hernia repair. A clinical and pharmacokinetic evaluation. Region Anesth Pain Med 1998: 23: 189-196.

127. Riddez L, Johnsson L, Robert Hahn. Central and regional hemodynamics during fluid therapy after uncontrolled intra-abdominal bleeding. J Trauma 1998: 44: 433-439. 

128. Trygg G, Ekengren J, Farahmand B, Persson P-G, Robert Hahn. Operative course of transurethral resection of the prostate and progression of prostate cancer. Urol Int 1998: 60: 169-174.

129. Robert Hahn, Resby M. Volume kinetics of Ringer´s solution and dextran 3% during induction of spinal anaesthesia for Caesarean section. Can J Anaesth 1998: 45: 443-451.

130. Robert Hahn. Volume effect of Ringer´s solution in the blood during general anaesthesia. Eur J Anaesth 1998: 15: 427-432.

131. Robert Hahn, Sandfeldt L, Nyman CR. Double-blind randomized study of symptoms associated with absorption of glycine 1.5% or mannitol 3% during transurethral resection of the prostate. J Urol 1998: 160: 397-401. 

132. Riddez L, Robert Hahn, Suneson A, Hjelmqvist H. Central and regional hemodynamics during uncontrolled bleeding using hypertonic saline dextran for resuscitation. Shock 1998: 10: 176-181.

133. Steffensen AJ, Robert Hahn. Fluid absorption and the long-term outcome after transcervical resection of the endometrium. Acta Obstet Gynaecol Scand 1998: 77: 863-868.

134. Ewaldsson C-A, Robert Hahn. ß2-adrenergic responsiveness in vivo during abdominal surgery. Br J Anaesth 1998: 81: 343-347.

135. Drobin D, Robert Hahn. Volume kinetics of Ringer´s solution in hypovolemic volunteers. Anesthesiology 1999: 90: 81-91.

136. Olsson J, Robert Hahn. Glycine toxicity after high-dose i.v. infusion of glycine 1.5% in the mouse. Br J Anaesth 1999: 82: 250-254.

137. Riddez L, Johnsson L, Robert Hahn. Early hemodynamic changes during uncontrolled intra-abdominal bleeding. Eur Surg Res 1999: 31: 19-25.

138. Robert Hahn, Nilsson A, Ståhle L. Distribution and elimination of the solute and water components of urological irrigating fluids. Scand J Urol Nephrol 1999: 33: 35-41.

139. Svensén C, Ponzer S, Robert Hahn. Volume kinetics of Ringer solution after surgery for hip fracture. Can J Anaesth 1999: 46: 133-141.

140. Svensén C, Drobin D, Olsson, J, Robert Hahn. Stability of the interstitial matrix after crystalloid fluid loading studied by volume kinetic analysis. Br J Anaesth 1999: 82: 496-502.

141. Riddez L, Hjelmqvist H, Suneson A, Robert Hahn. Short-term crystalloid fluid resuscitation in uncontrolled intra-abdominal bleeding in swine. Prehosp & Disaster Med 1999: 14: 87-92.

142. Robert Hahn, Sandfeldt L. Blood ammonia levels after intravenous infusion of glycine with and without ethanol. Scand J Urol Nephrol 1999: 33: 222-227.

143. Sandfeldt L, Robert Hahn. Comparison of urological irrigating fluids containing glycine and mannitol in volunteers. The Prostate 1999: 41: 89-98.

144.  Iversen M, Robert Hahn. Acute effects of vitamin A on the kinetics of endotoxin in conscious rabbits. Intens Care Med 1999: 25: 1160-1164.

145. Pettersson N, Berggren P, Westman B, Larsson M, Robert Hahn. Pain relief by wound infiltration of bupivacaine or high-dose ropivacaine after inguinal hernia repair. Region Anesth Pain Med 1999: 24: 569-575.

146. Ekengren J, Haendler L, Robert Hahn. Clinical outcome 1 year after transurethral vaporization and resection of the prostate. Urology 2000: 55: 231-235.

147. Robert Hahn, Farahmand BY, Hallin A, Hammar N, Persson PG. Incidence of acute myocardial infarction and cause-specific mortality after transurethral treatments of prostatic hypertrophy. Urology 2000: 55: 236-240.

148. Robert Hahn, Löfgren A. Epinephrine, potassium and the electrocardiogram during regional anesthesia. Eur J Anaesth 2000: 17: 132-137.

149. Norberg Å, Gabrielsson J, Jones AW, Robert Hahn. Within- and between-subject variations in pharmacokinetic parameters of ethanol by analysis of breath, venous blood and urine. Br J Clin Pharmacol 2000: 49: 399-408.

150. Robert Hahn. Intravesical pressure during fluid absorption in transurethral resection of the prostate. Scand J Urol Nephrol 2000: 34: 102-108.

151. Robert Hahn. The volumetric fluid balance as a measure of fluid absorption during transurethral resection of the prostate. Eur J Anaesth 2000: 17: 559-565.

152. Robert Hahn, Olsson J, Sótonyi P, Rajs J. Rupture of the myocardial histoskeleton and its relation to sudden death after infusion of glycine 1.5% in the mouse. APMIS 2000: 108: 487-495.

153. Wladis A, Robert Hahn, Hjelmqvist H, Brismar B, Kjellström BT. Acute hemodynamic effects of induced hypothermia in hemorrhagic shock: an experimental study in the pig. Shock 2001: 15: 60-64.

154. Sandfeldt L, Riddez L, Rajs J, Ewaldsson C, Piros D, Robert Hahn. High-dose intravenous infusion of irrigating fluids containing glycine and mannitol in the pig. J Surg Res 2001: 95: 114-125.

155. Söderberg M, Robert Hahn, Cederholm T. Bioelectrical impedance analysis of acute body water changes in congestive heart failure. Scand J Lab Invest 2001; 61: 89-94.

156. Svensén C, Sjöstrand F, Robert Hahn. Volume kinetics of intravenous fluid therapy in the prehospital setting. Prehosp & Dis Med 2001; 16: 9-13.

157. Robert Hahn. Natriuresis and "dilutional" hyponatremia after infusion of glycine 1.5%. J Clin Anesth 2001; 13: 167-174.

158. Häggström J, Hedlund M, Robert Hahn. Subacute hyponatraemia after transurethral resection of the prostate. Scand J Urol Nephrol 2001: 35: 250-251.

159. Robert Hahn. Smoking increases the risk of large scale fluid absorption during transurethral prostatic resection. J Urol 2001: 166: 162-165.

160. Robert Hahn. Measuring the sizes of expandable and non-expandable body fluid spaces by dilution kinetics. Recent Advances & Research Updates 2001: 2: 11-16.

161. Ewaldsson C-A, Robert Hahn. Volume kinetics during induction of spinal and general anaesthesia. Br J Anaesth 2001: 87: 406-414.

162. Norberg Å, Sandhagen B, Bratteby L-E, Gabrielsson J, Jones AW, Fan H, Robert Hahn. Do ethanol and deuterium oxide distribute into the same water space in healthy volunteers? Alcohol Clin Exp Res 2001: 25: 1423-1430.

163. Sjöstrand F, Edsberg L, Robert Hahn. Volume kinetics of glucose solutions given by intravenous infusion. Br J Anaesth 2001: 87: 834-843.

164.  Sandfeldt L, Bailey DM, Robert Hahn. Blood loss during transurethral resection of the prostate after 3 months of treatment with finasteride. Urology 2001: 58: 972-976.

165.  Pettersson N, Perbeck L, Robert Hahn. Efficacy of subcutaneous and topical local anaesthesia for pain relief after resection of malign breast tumors. Eur J Surg 2001: 167: 825-830.

166.  Brauer KI, Svensén C, Robert Hahn, Traber L, Prough DS. Volume kinetic analysis of the distribution of 0.9% saline in conscious versus isoflurane-anesthetized sheep. Anesthesiology 2002; 96: 442-449.

167. Wladis A, Robert Hahn, Brismar B, Kjellström T. Induced hypothermia after high-energy soft-tissue injury and subsequent hemorrhagic shock. Shock 2002: 17: 120-126.

167. Riddez L, Drobin D, Sjöstrand F, Svensén C, Robert Hahn. Lower dose of hypertonic-saline dextran reduces the risk of lethal rebleeding in uncontrolled hemorrhage. Shock 2002: 17: 377-382.

169. Drobin D, Robert Hahn. Kinetics of isotonic and hypertonic plasma volume expanders. Anesthesiology 2002: 96: 1371-80.

170.  Heinius G, Wladis A, Robert Hahn, Kjellström BT. Induced hypothermia and rewarming after hemorrhagic shock. J Surg Res 2002: 108: 7-13.

171.  Brauer L, Svensén C, Robert Hahn. Kilcturgdy S, Kramer GC, Prough DS. Influence of rate and volume of infusion on the kinetics of 0.9% saline and 7.5% saline/6% dextran 70 in sheep. Anesth Analg 2002: 95: 1547-1556.

172. Sandfeldt L, Gyllenhammar H, Robert Hahn. Nitric oxide and endothelin concentrations during intravenous infusion of urological irrigating fluid. Scand J Urol Nephrol 2003: 37: 55-59.

173. Connolly CM, Kramer GC, Robert Hahn, Chaisson NF, Svensén C, Kirschner RA, Hastings DA, Chinkes DL, Prough DS. Isoflurane but not mechanical ventilation promotes extravascular fluid accumulation during crystalloid volume loading. Anesthesiology 2003: 98: 670-681.

174. Sjöstrand F, Robert Hahn. Validation of volume kinetic analysis of glucose 2.5% solution given by intravenous infusion. Br J Anaesth 2003: 90: 600-607.

175. Robert Hahn. Endotoxin boosts the vascular endothelial growth factor (VEGF) in humans. J Endotoxin Res 2003; 9: 97-100.

176. Sandfeldt L, Robert Hahn. Cardiovascular risk factors correlate with prostate size in men with bladder outlet obstruction. BJU Int 2003: 92: 64-68.

177. Robert Hahn. Nitrous oxide as a marker for irrigating fluid absorption. An experimental study in the pig. Scand J Urol Nephrol 2003: 37: 281-285.

178. Svensén CH, Waldrop KS, Edsberg L, Robert Hahn.  Natriuresis and the extracellular volume expansion by hypertonic saline. J Surg Res 2003: 113: 6-12.

179. Robert Hahn. Measuring the sizes of expandable and non-expandable body fluid spaces by dilution kinetics. Austral-Asian J Cancer 2003: 2: 215-219.

180. Robert Hahn, Drobin D. Rapid water and slow sodium excretion of Ringer´s solution dehydrates cells. Anesth Analg 2003; 97: 1590-1594.

181. Drobin RG, Robert Hahn. Distribution and elimination of crystalloid fluid in pre-eclampsia. Clin Sci 2004: 106: 307-313.

182. Sjöstrand F, Robert Hahn. Volume kinetics of 2.5% glucose solution during laparoscopic cholecystectomy. Br J Anaesth 2004: 92: 485-492.

183. Wladis A, Robert Hahn, Brismar B, Kjellström BT. Effects of hypothermia induced after high-energy soft-tissue injury. Arch Orthop Trauma Surg 2004: 124: 243-249.

184. Frisk U, Olsson J, Nylén P, Robert Hahn. Low melatonin excretion during mechanical ventilation in intensive care patients. Clin Sci 2004: 107: 47-53

185. Svensén CH, Brauer KP, Robert Hahn, Uchida T, Traber LD, Traber DL, Prough DS. Elimination rate constant describing clearance of infused fluid from plasma is independent of large infusion volumes of 0.9% saline in sheep. Anesthesiology 2004: 101: 666-674.

186. Robert Hahn. Perioperative strategies to reduce hospital stay: critical comments. Acta Anaesthesiol Belg 2004; 55 Suppl: 53-56. 

197. Olsson J, Svensén CH, Robert Hahn. The volume kinetics of acetated Ringer´s solution during laparoscopic cholecystectomy. Anesth Analg 2004: 99: 1854-1860.

198. Södergren M, Robert Hahn. Uncontrolled hemorrhage in a patient with pelvic fracture. Trauma Care 2004; 14: 140-142.

199. Strandberg P, Robert Hahn. Volume kinetics of glucose 2.5% given by intravenous infusion after hysterectomy. Br J Anaesth 2005: 94: 30-38.

200. Ewaldsson C-A, Robert Hahn. Bolus injection of Ringer´s solution and dextran 1 kD during induction of spinal anesthesia. Acta Anesthesiol Scand 2005; 49; 152-159.

201. Hedin A, Robert Hahn. Volume expansion and plasma protein clearance during intravenous infusion of 5% albumin and autologous plasma. Clin Sci 2005: 106: 217-224.

202. Norberg A, Brauer KI, Prough DS, Gabrielsson J, Robert Hahn, Uchida T, Traber DL, Svensén CH. Volume turnover kinetics of fluid shifts after hemorrhage, fluid infusion, and the combination of hemorrhage and fluid infusion in sheep. Anesthesiology 2005: 102: 985-994.

203. Ewaldsson C-A, Robert Hahn. Kinetics and extravascular retention of acetated Ringer´s solution during isoflurane and propofol anesthesia for thyroid surgery. Anesthesiology 2005: 103: 460-469.

204. Drobin D, Sjöstrand F, Piros D, Hedin A, Heinius G, Robert Hahn. Tranexamic acid does not prevent rebleeding in an uncontrolled hemorrhage porcine model. J Trauma 2005: 59: 976-983.

205. Zdolsek J, Lisander B, Robert Hahn. Measuring the size of the extracellular space using bromide, iohexol and sodium dilution. Anest Analg 2005: 101: 1770-1777.

206. Ewaldsson CA, Vane LA, Kramer GC, Robert Hahn. Adrenergic drugs alter both the fluid kinetics and the hemodynamic responses to volume expansion in sheep. J Surg Res 2006: 131: 7-14.

207. Robert Hahn, Yin L, Ekengren J, Sandfeldt L. Vascular endothelial growth factor (VEGF) in serum indicates cardiovascular risk in urology patients. Scand J Urol Nephrol 2006; 40: 144-148.

208. Sjöstrand F, Nyström T, Robert Hahn. Intravenous hydration with a glucose 2.5% solution in type 2 diabetes. Clin Sci 2006: 111: 127-134.

209. Robert Hahn, Brauer L, Rodhe P, Svensén CH, Prough DS. Isoflurane inhibits compensatory intravascular volume expansion after hemorrhage in sheep. Anesth Analg 2006; 103: 350-358.

210. Sicardi Salomón Z, Rodhe P, Robert Hahn. Progressive reduction of glucose clearance during surgery. Acta Anaesthesiol Scand 2006: 50: 848-854.

211. Svensén CH, Olsson J, Robert Hahn. Intravascular fluid administration and hemodynamic performance during open abdominal surgery. Anesth Analg 2006: 103: 671-676.

212. Holte K, Robert Hahn, Ravn L, Bertelsen KG, Hansen S, Kehlet H. The influence of liberal vs. restrictive fluid management on the elimination of a postoperative intravenous fluid load. Anesthesiology 2007; 106: 75-79.

213. Piros D, Drobin D, Robert Hahn. Nitrous oxide for monitoring of fluid absorption as studied in volunteers. Br J Anaesth 2007; 98: 53-59.

214. Robert Hahn, Fagerström T, Tammela T, van Viersson T, Duggan A, Morrill B. Blood loss and postoperative complications in transurethral resection of the prostate after pre-treatment with dutasteride. BJU Int 2007; 99: 587-594

215. Norberg Å, Robert Hahn, Li H, Olsson J, Prough DS, Börsheim E, Wolf S, Minton R, Svensén CH. Population volume kinetics predicts retention of 0.9% saline infused in awake and isoflurane-anesthetized volunteers. Anesthesiology 2007; 107: 24-32.

216. Li Y, Zhu S, Robert Hahn. The kinetics of Ringer´s solution in young and elderly patients during induction of general and epidural anesthesia. Acta Anaesth Scand 2007: 51: 880-887.

217. Sjöstrand F, Berndtsson D, Olsson J, Strandberg P, Robert Hahn. The osmotic link between hypoglycemia and hypovolemia. Scand J Clin Lab Invest 2008: 68: 117-122.

218. Drobin D, Hjelmqvist H, Piros D, Robert Hahn. Monitoring of fluid absorption with nitrous oxide during transurethral resection of the prostate. Acta Anaesthesiol Scand 2008; 52: 509-513

219. Rittmaster R, Robert Hahn, Ray P, Shannon J, Wurzel R. The effect of dutasteride on intraprostatic androgen levels in men with benign prostatic hyperplasia or prostate cancer. Urology 2008: 72: 808-812.

220. Berndtson D, Olsson J, Robert Hahn. Hypovolaemia after glucose-insulin infusions in volunteers. Clin Sci 2008: 115: 371-378. 

221. Robert Hahn, Andrijauskas A, Drobin D, Svensen C, Ivaskevicius J. A volume loading test for the detection of dehydration. Medicina 2008; 44: 953-959.

222. Svensén CH, Rodhe PM, Olsson J, Borsheim E, Aarsland A, Robert Hahn.  Arteriovenous differences in plasma dilution and the distribution kinetics of lactated Ringer´s solution. Anesth Analg 2009: 108: 128-133.

223. Borup T, Robert Hahn, Holte K, Ravn L, Kehlet H. Intraoperative colloid administration increases the clearance of a postoperative fluid load. Acta Anaesthesiol Scand 2009: 53: 311-317.

224. Li Y, Robert Hahn, Hu Y, Xiang Y, Zhu S. Plasma and renal clearances of lactated Ringer´s solution in pediatric and adult patients just before anesthesia is induced. Pediatric Anesthesia 2009: 19: 682-687.

225.  Wang JH, He Q, Liu YL, Robert Hahn. Pulmonary edema in the transurethral resection syndrome induced with mannitol 5%. Acta Anaesthesiol Scand 2009: 53: 1094-1096.

226.  Piros D, Fagerström T, Collins JW, Robert Hahn. Glucose as a marker of fluid absorption in bipolar transurethral surgery. Anesth Analg 2009; 109: 1850-1855.

227. Fagerström T, Nyman C, Hahn RG. Bipolar transurethral resection of the prostate causes less bleeding than the monopolar technique: a single-centre randomized trial of 202 patients. BJU Int 2010; 105: 1560-1564.

228.  Brauer KI, Brauer LP, Prough DS, Rodhe P, Hahn RG, Traber DL, Traber LD, Svensen CH. Hypoproteinemia does not alter plasma volume expansion in response to a 0.9% saline bolus in awake sheep. Crit Care Med 2010: 38: 2011-2015.

229.  Hahn RG, Li Y, Zdolsek J. Non-invasive monitoring of blood haemoglobin for analysis of fluid volume kinetics. Acta Anaesthesiol Scand 2010; 54: 1233-1240.

230.  Zdolsek J, Kågedal B, Lisander B, Hahn RG. The glomerular filtration rate is increased in burn patients. Burns 2010; 36: 1271-1276.

231.  Rodhe P, Drobin D, Hahn RG, Wennberg B, Lindahl C, Svensen CH. Modelling of peripheral fluid accumulation after a crystalloid bolus in female volunteers – a mathematical study. Comput Math Methods Med 2010; 11: 341-351.

232.  Waldréus N, Sjöstrand F, Hahn RG. Thirst in the elderly with and without heart failure. Arch Gerontol Geriatrics 2011; 53: 174-178.

233. Heinius G, Hahn RG, Sondén A. Hypothermia increases re-bleeding during uncontrolled hemorrhage in the rat. Shock 2011: 36: 60-66.

234.  Fagerström T, Nyman CR, Hahn RG. Complications and clinical outcome 18 months after bipolar and monopolar transurethral resection of the prostate. J Endourol 2011; 25: 1043-1049.

235.  Zdolsek HJ, Vegfors M, Lindahl TL, Törnquist T, Bortnik P, Hahn RG. Hydroxyethyl starches and dextran during hip replacement surgery: effects on blood volume and coagulation. Acta Anaesthesiol Scand 2011; 55: 677-685.

236.  Hahn RG, Ljunggren S, Larsen F, Nyström T. A simple intravenous glucose tolerance test for assessment of insulin sensitivity. Theor Biol Med Model 2011, 8: 12.

237.   Hahn RG, Lindahl C, Drobin D. Volume kinetics of acetated Ringer´s solution during experimental spinal anesthesia. Acta Anaesthesiol Scand 2011; 55: 987-994.

238.   Hahn RG, Nyström T. Plasma volume expansion resulting from intravenous glucose tolerance test. Comput Math Methods Med 2011; 2011: 965075.

239.   Li Y, Zhu HB, Zheng X, Chen HJ, Shao L, Hahn RG.  Low doses of esmolol and phenylephrine act as diuretics during intravenous anesthesia. Crit Care 2012; 16: R18.

240.   Li Y, Waldréus N, Zdolsek J, Hahn  RG. Effects of tap water, electrolyte solution, and sponatenous and furosemide-stimulated urinary excretion on thirst. Worl J Exp Med 2012; 2: 1-6.

241.   Heinius G, Sonden A, Hahn RG. Effects of different intravenous fluid regimes and desmopressin on uncontrolled hemorrhage during hypothermia in the rat. Ther Hypotherm Temp Manag 2012; 2: 53-60.

242.   Zdolsek J, Li Y, Hahn RG. Detection of dehydration by using volume kinetics. Anesth Analg 2012; 115; 814-822.

243.   Ljunggren S, Hahn RG. Oral nutrition or water loading before hip replacement surgery; a randomized clinical trial. Trials 2012; 13: 97.

244.   Fagerström T, Nyman CR, Rosvall J, Hahn RG. Degree of vaporization in bipolar and monopolar resection. J Endourology 2012; 26: 1473-1477.

245.   Bergek C, Zdolsek JH, Hahn RG. Accuracy of non-invasive hemoglobin (SpHb) depends on the type of infusion fluid. Eur J Anaesthesiol 2012; 29: 586-592 and 2013; 30: 73-79.

246.   Waldréus N, Hahn RG, Engvall J, Skoog J, Ewerman L, Lindenberger M. Thirst response to acute hypovolemia in healthy women and women prone to vasovagal syncope. Physiol & Behavior 2013; 120: 34-39.

247.   Hahn RG, Waldréus N. An aggregate urine analysis tool to detect acute dehydration. Sport Nutr & Exerc Metab, in press.

248.   Hahn RG, Bergek C, Gebäck T, Zdolsek J. Interactions between the volume effects of hydroxyethyl starch 130/0.4 and Ringer´s acetate. Crit Care 2013; 17: R104.

249.   Nilsson L, Lindenberger M, Hahn RG. The effect of positive end-expiratory pressure and tripled tidal volume on pleth variability index during hypovolemia in conscious volunteers. Eur J Anaesthesiol, in press.

250.   Isaksson Ylienvaara S, Elisson O, Berg K, Zdolsek JH, Krook H, Hahn RG. Preoperative urine specific weight predicts the incidence of complications after hip fracture surgery. Eur J Anaesthesiol, in press.

251.   Hahn RG, Gebäck T. Fluid volume kinetics of dilutional hyponatremia: a shock syndrome revisited. Clinics, in press.

252.   Ljunggren S, Hahn RG, Nyström T. Insulin sensitivity and beta-cell function after carbohydrate oral loading in hip replacement surgery. Clin Nutr, in press.

253.   Hahn RG, Nyström T, Ljunggren S. Plasma volume expansion from the intravenous glucose tolerance test before and after hip replacement surgery. Theor Biol Med Model, in press.

254.   Ljunggren S, Nyström T, Hahn RG. Can the intavenous glucose tolerance test or the “Quicki” and HOMA algorithms predict changes in insulin resistance during surgery? Eur J Anaesthesiol, in press.

255.   Hahn RG, Ljunggren S. Preoperative insulin resistance reduces complications after hip replacement in non-diabetic patients. Insänd till BMC Anesthesiology.

256.  Waldréus N, Hahn RG, Engvall J, Skoog J, Ewerman L, Lindenberger M. Thirst response to acute hypovolemia in healthy women and women prone to vasovagal syncope. Physiol & Behavior 2013; 120: 34-39. 

257. Hahn RG, Waldréus N. An aggregate urine analysis tool to detect acute dehydration. Int J Sport Nutr Exerc Metab 2013; 23: 303-311. 

258. Hahn RG, Bergek C, Gebäck T, Zdolsek J. Interactions between the volume effects of hydroxyethyl starch 130/0.4 and Ringer´s acetate. Crit Care 2013; 17: R104. 

259. Hahn RG, Nyström T, Ljunggren S. Plasma volume expansion from the intravenous glucose tolerance test before and after hip replacement surgery. Theor Biol Med Model 2013; 10: 48. 

260. Hahn RG, Ljunggren S. Preoperative insulin resistance reduces complications after hip replacement surgery in non-diabetic patients. BMC Anesthesiology 2013; 13:39. 

261. Nilsson LM, Lindenberger M, Hahn RG. The effect of positive end-expiratory pressure and tripled tidal volume on pleth variability index during hypovolaemia in conscious subjects. A volunteer study. Eur J Anaesthesiol 2013; 30: 671-677. 

262. Ylinenvaara SI, Elisson O, Berg K, Zdolsek JH, Krook H, Hahn RG. Preoperative urine-specific gravity and the incidence of complications after hip fracture surgery. A prospective, observational study. Eur J Anaesthesiol 2014; 31: 85-90. 

263. Ljunggren S, Nyström T, Hahn RG. Accuracy and precision of commonly used methods for quantifying surgery-induced insulin resistance. Prospective observational study. Eur J Anaesthesiol 2014; 31: 110-116. 

264. Hahn RG, Gebäck T. Fluid volume kinetics of dilutional hyponatremia; a shock syndrome revisited. Clinics 2014; 69: 120-127. 

265. Ljunggren S, Hahn RG, Nyström T. Insulin sensitivity and beta-cell function after carbohydrate oral loading in hip replacement surgery. Clin Nutr 2014; 33: 392-398. 

266. Törnudd M, Hahn RG, Zdolsek JH. Fluid distribution kinetics during cardiopulmonary bypass. Clinics 2014; 69: 535-541. 

267. Waldreus N, van der Wal M, Hahn RG, van Veldhuisen DJ, Jaarsma T. Thirst trajectory and factors associated with persistent thirst in patients with heart failure. J Cardiac Failure 2014; 20: 689-695. 

268. Hahn RG, Bahlmann H, Nilsson L. Dehydration and fluid volume kinetics before major open abdominal surgery. Acta Anaesthesiol Scand 2014; 58: 1258-1266. 

269. Li Y, He R, Ying X, Hahn RG. Dehydration, hemodynamics and fluid volume optimization after induction of general anesthesia. Clinics 2014; 69: 809-816. 

270. Bergek C, Zdolsek JH, Hahn RG. Non-invasive bood haemoglobin (SpHb) and pleth variability index (PVI) during brachial plexus block. Br J Anaesth 2015; 114: 812-817. 

271. Li Y, He R, Ying X, Hahn RG. Ringer´s lactate, but not hydroxyethyl starch, prolongs the food intolerance time after major abdominal surgery; an open-lebelled clinical trial. BMC Anesthesiology 2015; 15: 72. 

272. Johnson P, Waldreus N, Hahn RG, Stenström H, Sjöstrand F. Fluid retention index predicts the 30-day mortality in geriatric care. Scand J Clin Lab Invest 2015; 75: 444-451. 

273. Zdolsek J, Bergek C, Lindahl TL, Hahn RG. Colloid osmotic pressure and extravasation of plasma proteins following infusion of Ringer´s acetate and hydroxethyl starch 130/0.4. Acta Anaesthesiol Scand 2015; 59: 1303-1310. 

274. Hahn RG. Renal injury during hip fracture surgery: an exploratory study. Anaesthesiol Intensive Ther 2015; 47: 284-290. 

275. Hahn RG. How fast can glucose be infused in the perioperative setting? Periop Med 2016; 5: 1. 

276. Bahlmann H, Hahn RG, Nilsson L. Agreement between Pleth Variability Index and oesophageal Doppler to predict fluid responsiveness. Acta Anaesthesiol Scand 2016; 60: 183-192. 

277. Hahn RG, Nyberg Isacson M, Fagerström T, Rosvall J, Nyman CR. Isotonic saline in elderly men: an open-labelled controlled infusion study of electrolyte balance, urine flow and kidney function. Anaesthesia 2016; 71: 155-162. 

278. Hahn RG, Jaarsma T, Waldreus N, Linssen GCM. Urine measurement indicates the plasma brain natriuretic peptide concentration during optimization of heart failure treatment. Scand J Clin Lab Invest 2016; 76: 112-117. 

279. Hahn RG, He R, Li Y. Central venous pressure as an adjunct to flow-guided volume optimisation after induction of general anaesthesia. Anaesthesiol Intensive Ther 2016; 48: 110-115. 

280. Waldréus N, Hahn RG, Lyngå P, van der Wal MH, Hägglund E, Jaarsma T. Changes in thirst intensity during optimization of heart failure medical therapy by nurses at the outpatient clinic. J Cardiovasc Nurs 2016; 31: E17-24. 

281. Hahn RG, Drobin D, Zdolsek J. Distribution of crystalloid fluid changes with the rate of infusion: a population-based study. Acta Anaesthesiol Scand 2016; 60: 569-578. 

282. Hahn RG, Li Y, He R. Fluid retention is alleviated by crystalloid but not by colloid fluid after induction of general anesthesia: an open-labelled clinical trial. J Anesth Clin Res 2016; 7: 1. 

283. Ho L, Lau L, Churilov L, Riedel B, McNicol L, Hahn RG, Weinberg L. Comparative evaluation of crystalloid resuscitation rate in a human model of compensated haemorrhagic shock. Shock 2016; 46: 147-157. 

284. Zdolsek J, Metander A, Hahn R. Volume kinetic evaluation of fluid turnover after oral intake of tap water, lemonade and saline in volunteers. BMC Sports Sci Med Rehabil 2016; 8: 22. 

285. Hahn RG. The elimination half-life of crystalloid fluid is shorter in female than in male volunteers; a retrospective population kinetic analysis. Biol Sex Differ 2016; 7: 54. 

286. Hahn RG, Grankvist N, Krizhanovskii C. Urinary analysis of fluid retention in the general population: a cross-sectional study. PLoS One 2016; 11: e0164152. 

287. Johansson J, Lindahl M, Gyllencreutz E, Hahn RG. Symptomatic absorption of isotonic saline during transcervical endometrial resection. Acta Anaesthesiol Scand 2017; 61: 121-124. 

288. Li Y, Xiaozhu Z, Guomei R, Qiannan D, Hahn RG. Effects of vasoactive drugs on crystalloid fluid kinetics in septic sheep. PLoS One 2017; 12; e0172361. 

289. Hahn RG. Renal water conservation determines the increase in body weight after surgery; a randomized controlled trial. Saudi J Anaesth 2017; 11: 144-51. 

290. Hahn RG. Arterial pressure and the rate of elimination of crystalloid fluid. Anesth Analg 2017; 124: 1824-1833. 

291. Ahmed E, Ingvar J, Nyman CR, Norming U, Andersson E, Hahn RG, Fagerström T. Comparison between normal saline and Ringer´s acetate in bipolar transurethral resection of the prostate. Scand J Urol Nephrol 2017; 51: 319-322. 

292. Nemme J, Hahn RG, Krizhanovskii C, Ntika S, Sabelnikovs O, Vanags I. Minimal shedding of the glycocalyx layer during abdominal hysterectomy. BMC Anesthesiology 2017; 17: 107. 

293. Hahn RG, Bahlmann H, Nilsson L. Preoperative fluid retention increases blood loss during major abdominal surgery. Perioper Med 2017; 6: 12. 

294. Hahn RG. Influences of the red blood cell count on the distribution and elimination of crystalloid fluid. Medicina 2017; 53: 233-241. 

295. Atlas G, Li K-J Li, Amin S, Hahn RG. Development and retrospective clinical assesssment of a patient-specific closed-form integro-differential equation model of plasma dilution. Biomed Eng Comput Biol 2017; 8: 1-20. 

296. Li Y, Yi S, Zhu Y, Hahn RG. Volume kinetics of Ringer´s lactate solution in acute inflammatory disease. Br J Anaesth 2018; 121: 574-580. 

297. Zdolsek M, Hahn RG, Zdolsek JH. Recruitment of extravascular fluid by hyperoncotic albumin. Acta Anaesthesiol Scand 2018; 62: 1255-1260. 

298. Bahlmann H, Hahn RG, Nilsson LM. Pleth Variability Index or stroke volume optimization during open abdominal surgery: a randomized controlled trial. BMC Anaesthesiol 2018; 18: 115. 

299. Johnson P, Hahn RG. Signs of dehydration in nursing home residents. JAMDA 2018; 19: 1124-1128. 

300. Hahn RG, Hasselgren E, Björne H, Zdolsek M, Zdolsek J. Biomarkers of endothelial injury in plasma are dependent on kidney function. Clin Hemorheol Microcirc 2019; 72: 161-168. 

301.. Hahn RG, Zdolsek M, Hasselgren E, Zdolsek J, Björne H. Fluid volume kinetics of 20% albumin. Br J Clin Pharmacol 2019; 85: 1303-1311. 

302. Hasselgren E, Zdolsek M, Zdolsek JH, Björne H, Krizhanovskii C, Ntika S, Hahn RG. Long intravascular persistence of 20% albumin in postoperative patients. Anesth Analg 2019; 129: 1232-1239. 

303. Hahn RG, Drobin D, Li Y, Zdolsek J. Kinetics of Ringer´s solution in extracellular dehydration and hemorrhage. Shock 2020; 53: 566-573. 

304. Nemme J, Krizhanovskii C, Ntika S, Sabelnikovs O, Vanags I, Hahn RG. Hypervolaemia does not cause degradation of the endothelial glycocalyx layer during open hysterectomy performed under sevoflurane or propofol anaesthesia. Acta Anaesthesiol Scand 2020; 64: 538-545. 

305. Hahn RG, Nemme J. Volume kinetic analysis of fluid retention after induction of general anaesthesia. BMC Anaesthesiol 2020; 20: 95.

306. Zdolsek M, Hahn RG, Sjöberg F, Zdolsek J. Plasma volume expansion and capillary leakage of 20% albumin in burned patients and volunteers. Crit Care 2020; 24: 191. 

307.. Hahn RG, Svensson R, Zdolsek J. Kinetics of crystalloid fluid in hyperglycemia: an open-label exploratory clinical trial. Acta Anaesthesiol Scand 2020; 64: 1177-1186. 

308. Ekman L, Johnson P, Hahn RG. Signs of dehydration after hip fracture surgery: an observational descriptive study. Medicina 2020; 56: 361. 

309.. Hahn RG. Water content of the endothelial glycocalyx layer estimated by volume kinetic analysis. Intensive Care Med Exp 2020; 8: 29. 

310.. Svensson R, Zdolsek J, Malm M, Hahn RG. Electrolyte-based calculation of fluid shifts after infusing 0.9% saline in severe hyperglycemia. Intensive Care Med Exp 2020; 8: 59. 

311. Hahn RG. Effects of diet, habitual water intake and increased hydration on body fluid volumes and urinary analysis of renal fluid retention in healthy volunteers. Eur J Nutr 2021; 60: 691-702. 

312. Hahn RG. Renal water conservation and the volume kinetics of fluid-induced diuresis; a retrospective analysis of two cohorts of elderly men. Clin Exp Pharm Physiol 2021; 48: 310-317. 

313. Dull RO, Patel M, Isbatan A, Hahn RG. Syndecan-1 and glypican-1 KO alters body water balance and urine response to fluid challenge in mice. J Vasc Res 2021; 58: 58-64.

314.. Hahn RG, Zdolsek M, Krizhanovskii C, Ntika S, Zdolsek J. Elevated plasma concentrations of syndecan-1 do not correlate with the capillary leakage of 20% albumin. Anesth Analg 2021; 132: 856-865.

 315. Yiew XT, Bateman SW, Hahn RG, Bersenas AME. Evaluation of the distribution and elimination of balanced isotonic crystalloid, 5% hypertonic saline, and 6% tetrastarch 130/0.4 using volume kinetic modelling and analysis in healthy conscious cats. Front Vet Sci 2020; 7: 587564. 

316.. Hahn RG. Fluid escape to the "third space" during anesthesia, a commentary. Acta Anaesthesiol Scand 2020; 65:451-456. 

317. Löffel L, Hahn RG, Engel D, Wuethrich PY. Intraoperative intravascular effect of lactated Ringer´s solution and hyperoncotic albumin during hemorrhage in cystectomy patients. Anesth Analg 2021; in press.

318. Hahn RG, Zdolsek M, Zdolsek J. Plasma concentrations of syndecan-1 are dependent on kidney function. Acta Anaesthesiol Scand, in press.

 319. Hahn RG, Wuethrich PY, Zdolsek JH. Can perioperative hemodilution be monitored with non-invasive measurement of blood hemoglobin? BMC Anaesthesiol 2021; 21:138. 

320.   Hahn RG, Giménez-Milà M. The intracellular fluid compartment is smaller than commonly believed when measured by whole-body bioimpedance. J Basic Clin Physiol Pharmacol 2021, in press. 

321. Hahn RG, Drobin D. Model-predicted capillary leakage in graded hypotension; extended analysis of experimental spinal anesthesia. Acta Anaesthesiol Scand 2021; in press.  

 

II.  Reviews and Books Chapters

 

1.  Robert Hahn.  Fluid Balance during Transurethral Resection of the Prostate Studied with the Aid of Regular-Interval Monitoring. Thesis, Stockholm 1987.

2.  Robert Hahn.  The transurethral resection syndrome (review). Acta Anaesthesiol Scand 1991: 35: 557-567.

3..  Robert Hahn. Anaesthesia for Urological Surgery. In: Dodds C. Anaesthesia for the Geriatric Patient. Bailliere´s Clinical Anaesthesiology, Ballière Tindall, W. B. Saunders, London 1993, pp. 127-149.

4..  Ekengren J, Robert Hahn, Hultén J.  Monitoring of fluid absorption and bleeding during transurethral resection of the prostate. European Urology Update Series 1994: 3 (9).

5.  Robert Hahn. Ethanol monitoring of irrigating fluid absorption (review). Eur J Anaesth 1996: 13: 102-115.

6.  Robert Hahn. Irrigating fluids in endoscopic surgery (review). Br J Urol 1997: 79: 669-680.

7.  Robert Hahn, Svensén C. Volume kinetics – a new method to optimise fluid therapy. In: Vincent JL (eds) Yearbook of Intensive Care Medicine 1999, Springer Verlag, Berlin, pp. 165-174.

8.  Robert Hahn. The use of ethanol to monitor fluid absorption in transurethral resection of the prostate (review). Scand J Urol Nephrol 1999: 33: 277-283. 

9..  Robert Hahn, Svensén CH. Volume kinetics of fluids infused intravenously. Curr Anaesth Crit Care 2000: 11: 3-6.

10.  Svensén CH, Robert Hahn. Prehospital fluid therapy. Curr Anaesth Crit Care 2000: 11: 16-19.

11. . Robert Hahn. Volume kinetics: a new approach to fluid therapy. Intensivmed 2000: 37: 674-679.

12.. Robert Hahn. Acute myocardial infarction after transurethral resection of the prostate (review). Biomed Pharmacother 2001: 55: 144-147.

13.. Robert Hahn. Volume kinetics of hypertonic-hyperoncotic solutions. TATM 2002: 4: 104-107.

14..  Norberg Å, Jones AW, Robert Hahn, Gabrielsson JL. Role of variability in explaining ethanol kinetics: research and forensic applications (review). Clin Pharmacokinet 2003: 42: 1-31. 

15.  Robert Hahn. The use of volume kinetics to optimize fluid therapy (review). J Trauma 2003: 54: S155-S158.

16.. Robert Hahn, Edsberg L, Sjöstrand F. Volume kinetic analysis of fluid shifts accompanying intravenous infusions of glucose solution (review). Cell Biochem Biophys 2003: 39: 211-222.

17. Robert Hahn. Clinical needs for artificial oxygen carriers in anaesthesia. In: Kobayashi K, Tsuchida E, Horinouchi H (Eds). Artificial Oxygen Carrier. Its Front Line. Springer-Verlag, Tokyo 2005, pp. 259-266.

18.  Robert Hahn. Fluid absorption in endoscopic surgery (review). Br J Anaesth 2006: 96: 8-20.

19.  Robert Hahn, Svensén CH. Volume kinetics. In: Robert Hahn, Prough DS, Svensén CH (Eds). Perioperative Fluid Therapy. Informa, New York, 2007, pp. 63-74.

20.  Robert Hahn. Glucose solutions. In: Robert Hahn, Prough DS, Svensén CH (Eds). Perioperative Fluid Therapy. Informa, New York, 2007, pp. 129-136.

21.  Robert Hahn. Urology. In: Robert Hahn, Prough DS, Svensén CH (Eds). Perioperative Fluid Therapy. Informa, New York, 2007, pp. 379-388.

22..  Robert Hahn. Absorption of irrigating fluid. In: Robert Hahn, Prough DS, Svensén CH (Eds). Perioperative Fluid Therapy. Informa, New York, 2007, pp. 477-488.

23.  Robert Hahn. Outcome studies. In: Robert Hahn, Prough DS, Svensén CH (Eds). Perioperative Fluid Therapy. Informa, New York, 2007, pp. 453-458.

24.  Prough DS, Svensén CH, Robert Hahn. Perioperative fluid therapy: predictions for the future.In: Robert Hahn, Prough DS, Svensén CH (Eds). Perioperative Fluid Therapy. Informa, New York, 2007, pp. 537-541.

25.  Gravenstein D, Robert Hahn:  TURP Syndrome.  In:  Lobato EB, Gravenstein N, Kirby RR, editors. Complications in Anesthesiology. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2008,  pp. 474-491. 

26.  Faul P, Schlenker B, Gratzke C, Stief CG, Reich O, Robert Hahn. Clinical and technical aspects of bipolar prostate resection (review). Scand J Urol Nephrol 2008; 42: 318-323. 

27.  Robert Hahn. Infusion fluids as pharmacologic agents. In: Evers AS, Maze M, Kharasch E, eds. Anesthetic Pharmacology: Physiologic Principles and Clinical Practice. Cambridge University Press, Cambridge, 2009.

28.   Hahn RG. Volume kinetics for infusion fluids (review). Anesthesiology 2010; 113: 470-481.

29.   Hahn RG. Fluids and electrolytes. In: Evers AS, Maze M, Kharasch E (Eds). Anesthetic Pharmacology: Basic Principles and Clinical Practice. Cambridge University Press, Cambridge 2011, pp. 800-813.

30.   Hahn  RG. Crystalloid fluids. In: Hahn RG (Ed.) Clinical Fluid Therapy in the Perioperative Setting. Cambridge: Cambridge University Press 2011, pp. 1-10.

31.   Hahn  RG. Colloid fluids. In: Hahn RG (Ed.) Clinical Fluid Therapy in the Perioperative Setting. Cambridge: Cambridge University Press 2011, pp. 11-17. 

32.   Hahn  RG. Body volumes and fluid kinetics. In: Hahn RG (Ed.) Clinical Fluid Therapy in the Perioperative Setting. Cambridge: Cambridge University Press 2011, pp. 127-136. 

33.   Hahn  RG. Irrigating fluids. In: Hahn RG (Ed.) Clinical Fluid Therapy in the Perioperative Setting. Cambridge: Cambridge University Press 2011, pp. 148-156. 

34.  Hahn RG. Clinical pharmacology of infusion fluids. Acta Med Lituanica 2012; 19: 210-2.

35.   Hahn RG. Fluid therapy in uncontrolled hemorrhage - what experimental models have taught us. Acta Anaesthesiol Scand 2013; 57: 16-28.

36.  Waldréus N, Hahn RG, Jaarsma T. Thirst in heart failure: a systematic literature review. Eur J Heart Fail 2013; 15: 141-149.

37.   Hahn RG. Fluid and electrolytes. In: Hardman J, Hopkins P, Struys M. Oxford Textbook of Anaesthesia. Oxford University Press.

38.   Hahn RG. Intravenous fluids. In: Hardman J, Hopkins P, Struys M. Oxford Textbook of Anaesthesia. Oxford University Press.

39.   Hahn RG. Glyine 1.5% for irrigation should be abandoned (Review). Urol Int 2013; 91: 249-255  

 40.. Hahn RG. Homeopathy: meta-analyses of pooled clinical data (Review). Forsch Komplemetmed 2013; 20: 376-381. 

41.. Hahn RG. Why crystalloids will do the job in the operating room. Anaesthesiol Intensive Ther 2014; 46: 342-349. 

42. Hahn RG. Clinical implications from dynamic modeling of crystalloid fluids. In: Vincent, J-L. (Ed.): Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine 2015. Springer International Publishing, Berlin 2015; pp. 339-348. 

43. Hahn RG. Fluid absorption and the ethanol monitoring method. Acta Anaesthesiol Scand 2015; 59: 1081-1093. 

49. Hahn RG. Must hypervolaemia be avoided? A critique of the evidence. Anaesthesiol Intensive Ther 2015; 47: 94-101. 

50.. Hahn RG. The essentials. In: Hahn RG (Ed.) Clinical Fluid Therapy in the Perioperative Setting. 2nd Ed. Cambridge University Press, Cambridge 2016, pp. 1-2. 

51. Hahn RG. Crystalloid fluids. In: Hahn RG (Ed.) Clinical Fluid Therapy in the Perioperative Setting. 2nd Ed. Cambridge University Press, Cambridge 2016, pp. 3-9. 

52.. Hahn RG. Colloid fluids. In: Hahn RG (Ed.) Clinical Fluid Therapy in the Perioperative Setting. 2nd Ed. Cambridge University Press, Cambridge 2016, pp. 10-20. 

53. Hahn RG. Glucose solutions. In: Hahn RG (Ed.) Clinical Fluid Therapy in the Perioperative Setting. 2nd Ed. Cambridge University Press, Cambridge 2016 pp. 20-25. 

54. Hahn RG. Body volumes and fluid kinetics. In: Hahn RG (Ed.) Clinical Fluid Therapy in the Perioperative Setting. 2nd Ed. Cambridge University Press, Cambridge 2016 pp. 42-51. 

55. Hahn RG. Uncontrolled hemorrhage In: Hahn RG (Ed.) Clinical Fluid Therapy in the Perioperative Setting. 2nd Ed. Cambridge University Press, Cambridge 2016 pp. 231-235. 

56. Hahn RG. Absorption of irrigating fluid. In: Hahn RG (Ed.) Clinical Fluid Therapy in the Perioperative Setting. 2nd Ed. Cambridge University Press, Cambridge 2016 pp. 253-261. 

57. Hahn RG. Adverse effects of infusion fluids. In: Hahn RG (Ed.) Clinical Fluid Therapy in the Perioperative Setting. 2nd Ed. Cambridge University Press, Cambridge 2016 pp. 262-269. 

58. Hahn RG, Lyons G. The half-life of infusion fluids: an educational review. Eur J Anaesthesiol 2016; 33: 475-482. 

59. Hahn RG. Crystalloid and colloid fluids. In: Prabhakar H, ed., Essentials of Neuroanesthesia, San Diego: Academic Press, 2017: 827-832. 

60. Hahn RG. Fluid and electrolytes physiology in anaesthetic practice. In: Hardman J, Hopkins P, Struys M. Oxford Textbook of Anaesthesia. Oxford University Press 2017, pp. 49-57. 

61. Hahn RG. Intravenous fluids in anaesthetic practice. In: Hardman J, Hopkins P, Struys M. Oxford Textbook of Anaesthesia. Oxford University Press 2017, pp. 341-353. 361. Hahn RG. Adverse effects of crystalloid and colloid fluids. Anaesthesiol Intensive Ther 2017; 49: 303-308. 362. 

62. Hahn RG. What the intensive care physician should know about the transurethral resection syndrome. In: Vincent, J-L. (Ed.): Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine 2019. Springer International Publishing, Berlin 2019; pp. 293-302.

 63. Hahn RG. Effects on fluid balance. In: Gambús PL, Hendrickx JFA. Personalized anaesthesia. Targeting physiological systems for optimal effect. Cambridge, Cambridge University Press 2020, pp. 257-270. 

64. Hahn RG. Understanding volume kinetics. Acta Anaesthesiol Scand 2020; 64: 570-578. 

65. Malbrain MLNG, Langer T, Perner A, Annane D, Gattinoni L, Elbers P, Hahn RG, De Laet I, Minini A, Wong A, Ince C, Lobo D, Muckart D, Mythen M, Caironi P, Van Regenmortel N. Intravenous fluid therapy in the perioperative and critical care setting. Executive summary of the International Fluid Academy (IFA). Ann Intensive Care 2020; 10: 64. 

66. Hahn RG. Do intensivists need to care about the Revised Starling Principle? In: Vincent, J-L. (Ed.): Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine 2020. Springer International Publishing, Berlin 2020; pp. 137-144. 

67. Hahn RG, Dull RO, Zdolsek J. The extended Starling principle needs clinical validation. Acta Anaesthesiol Scand 2020; 64: 884-887. 

68. Yiew XT, Bateman SW, Hahn RG, Bersenas AME, Muir WW. Understanding volume kinetics: the role of pharmacokinetic modeling and analysis in fluid therapy. Front Vet Sci 2020; 7: 587106. 

69.. Dull RO, Hahn RG. Transcapillary refill: The physiology underlying fluid reabsorption. J Trauma Acute Care Surg 2021; 90: e31-e39. 

70. Hahn RG, Patel V, Dull RO. Human glycocalyx shedding: Systematic review and critical appraisal. Acta Anaesthesiol Scand 2021; 65: 590-606.

 

III.  Editorials

 

1..   Robert Hahn. The transurethral resection syndrome – not yet a finished story. Region Anesth Pain Med 1998: 23: 115-118.

2..  Robert Hahn. Ethanol monitoring of fluid absorption in anesthesiology practice. J Clin Anesth 1998: 10: 357-359.

3..  Robert Hahn. The new interest in fluid therapy. Curr Anaesth Crit Care 2000: 11: 1-2.

4..  Robert Hahn. Effects of irrigation fluid temperature on core body temperature during transurethral resection of the prostate (editorial comment). Urology 2001: 57: 1081.

5.  Robert Hahn. Microvascular changes and anesthesia. Acta Anaesthesiol Scand 2002: 46: 479-480.

6.  Robert Hahn. Blood glucose increments as a measure of body physiology (commentary). Critical Care 2005: 9: 155-157.

7.  Robert Hahn. Fluid therapy might be more difficult than you think. Anesthesia & Analgesia 2007: 105: 304-305.

8.  Robert Hahn. Blood, plasma, and red blood cell volumes in intensive care unit patients. Anesth Analg 2008: 106: 1603-1604.

9.  Hahn RG. Why are crystalloid and colloid fluid requirements similar during surgery and intensive care? Eur J Anaesthesiol 2013; 30: 515-518.  

10.  Hahn RG. Should anaesthetists stop infusing isotonic saline? Br J Anaesth 2014; 112: 4-6

 11. Hahn RG. Changing practices of fluid therapy. Acta Anaesthesiol Scand 2017; 61: 576-579. 

12. Hahn RG. Basic Physiology for Anaesthetists, 2nd ed (review). Anesth Analg 2020; 130: 133. 

13. Hahn RG. Pocket Anesthesia, 4th ed (review). Anesth Analg 2021; 132: e17.

 

IV. Letters to the Editor

 

1.. Robert Hahn. Monitoring of TURP with ethanol. Lancet 1991: 2: 1602.

2.. Robert Hahn. Measurement of breath alcohol. A reply. Lancet 1992: 1: 187-188.

3.. Robert Hahn. Glycine absorption and visual evoked potentials. Anaesthesia 1992: 47: 78.

4.. Robert Hahn. Letter to the Editor. Br J Urol 1992: 70: 337-338.

5.  Robert Hahn. Measuring irrigating fluid absorption during TURP. Urology 1993: 41: 298.

6. Robert Hahn. Hyperkalemia from non-electrolyte solutions. Anesthesiology 1993: 78: 794-795.

7.. Olsson J, Robert Hahn. Ethanol monitoring of fluid absorption: Education is important. Anesth Analg 1995:  81: 885.

8.  Robert Hahn. Nausea after endometrial resection. Am J Obstet Gynecol 1996: 174: 294.

9.  Robert Hahn, Persson P-G. Acute myocardial infarction after prostatectomy. Lancet 1996: 347: 335.

10.  Robert Hahn. Glucose kinetics in haemorrhagic shock. Eur J Anaesth 1996: 13: 213-214.

11.. Robert Hahn. Anesthesia, blood loss and coagulopathy during TURP. Anesth Analg 1996: 83: 195.

12.  Robert Hahn. Expired breath ethanol measurement and toxicity of glycine solution in the mouse. A reply. Br J Urol 1996: 78: 809.

13. Robert Hahn. Glycine absorption and hypocalcaemia. Br J Anaesth 1996: 77: 810-811.

14. Robert Hahn. Silent myocardial ischaemia and fluid absorption. Anaesthesia 1997: 52: 91.

15. Robert Hahn. Haemoglobin changes during anaesthesia. Br J Anaesth 1997: 78: 111.

16. Robert Hahn. Is glycine a safe irrigating fluid? Acta Anaesthesiol Scand 1997: 41: 545.

17. Robert Hahn. Ethanol monitoring during hysteroscopy. Br J Anaesth 1997: 78: 476-477.

18.. Robert Hahn. Adenosine and isoflurane concentrations. Acta Anaesthesiol Scand 1997: 41: 1226-1227.

19. Robert Hahn. Irrigating fluids in endoscopic surgery: reply. Br J Urol 1997: 80: 968-969.

20.  Olsson J, Robert Hahn. A plastic plate facilitating the monitoring of fluid absorption during general anaesthesia. Eur J Anaesth 1999: 16: 421-423.

21.  Robert Hahn. Incidence of acute yocardial infarction and cause-specific mortality after transurethral treatments of prostateic hypertorphy (reply). Urology 2000; 56: 544.

22.  Robert Hahn. Physiological or functional fluid spaces. Anesth Analg 2002: 95: 251-252.

23.  Lisander Bj. Robert Hahn. Hemostasis of patients with different ABO blood groups. Anesth Analg 2002: 95: 254-254.

24.  Robert Hahn. Glycine is toxic. Acta Anaesthesiol Scand 2006: 50: 261-262.

25.  Salomon ZS, Robert Hahn. Endogenous glucose production during surgery and anaesthesia. Acta Anaesthesiol Scand 2007: 51: 1283.

26.   Robert Hahn. Ethics of infusing irrigating fluid. Acta Anaesthesiol Scand 2008: 52: 569-570.

27.  Robert Hahn. What happens if you infuse 1 L of glycine 1.5% Acta Anaesthesiol Scand 2008: 52: 1026-1033.

28. Hahn RG. Cold irrigating fluids during endoscopy. Br J Anaesth 2011; 106: 751-752.

 

29.   Hahn RG. Haemodilution made difficult. Br J Anaesth 2013; 111: 679.

30.   Hahn RG. Hypervolaemia, the glycocalyx layer and the kinetics of infusion fluids. Acta Anaesthesiol Scand 2015; 59: 814-815.

31.   Hahn RG, Zdolsek J. Nephrocheck® results should be corrected for dilution. Acta Anaesthesiol Scand 2017; 61: 261-262.

32.   Hahn RG. In response: fluids in neurosurgery. Acta Anaesthesiiol Scand 2018; 62: 140-141.

33.   Hahn RG, Perel A. Reducing blood transfusions. Pediatric Anesthesia 2019; 29: 773-774.

34.   Bahlmann H, Hahn RG. IV fluids for major surgery: comment. Anesthesiology 2019; 131: 1367-1368.

35.   Hahn RG. Crystalloid should be second choice for goal-dierceted fluid therapy. Eur J Anaesthesiol 2020; 37: 414-415.

36.   Hahn RG, Dull RO. Hyperoncotic albumin is not effective in the treatment of peripheral oedema. Acta Anaesthesiol Scand 2020; 64: 1026-1027.

 

V. Articles with distribution only in Sweden

 

332. Bergström M, von Euler C, Robert Hahn.  Förgiftning med etylenglykol. Läkartidningen 1979: 76: 3336-3337.

333. Robert Hahn. Extraneuronal spridning av impulser i centrala nervsystemet och dess korrelation till demenstillstånd. Forskning och Praktik 1979: 4: 71-75.

334. Robert Hahn. Premedication with oxazepam in elderly men. Opuscula Medica 1986: 31: 41-42.

335. Robert Hahn. Intravenösa vätskors effekter på blodvolymen studerade med hemoglobin-dilution. Dropp-Journalen 1989: 2: 3-4.

336. Robert Hahn, Hultén J.  Etanolhaltiga spolvätskor kan förhindra livshotande TURP-syndrom. Läkartidningen 1989: 86: 3356-3357.

337. Robert Hahn, Gertz I. Anestesi vid organdonation – en känslig fråga. Läkartidningen 1990: 87: 125.

338. Robert Hahn. Komplikationer vid transurethral prostatakirurgi. Sv Förening för Anestesi Förenings handl 1990: 4: 2: 37-40. (ISSN 0283-8818)

339. Robert Hahn, Persson J. Hyponatremi gav svåra neurologiska symtom.  Läkartidningen 1991: 88: 2877-2879.

340. Robert Hahn. Transuretralt resektionssyndrom – allvarlig komplikation till resektion av prostatakörteln. Läkartidningen 1991: 88: 3804-3806.

341. Bergström I, Robert Hahn. Postoperativ hyponatremisk encephalopati. Läkartidningen 1995: 92: 1228-1229.

342. Robert Hahn. Urologisk spolvätska brister i säkerhet. Belägg finns för allvarliga biverkningar. Läkartidningen 1996: 93: 4645-4646, Läkartidningen 1997: 94: 437-438.

343. Robert Hahn. Upptag av spolvätska under kirurgisk endoskopi – mät absorptionen med etanolindikering. Läkartidningen 1997: 94: 440-443.

344. Svensén C, Drobin D, Edsberg L, Ståhle L, Robert Hahn. Volymkinetik – en ny metod för att styra intravenös vätsketillförsel. Läkartidningen 1999: 96: 1969-1974.

345. Riddez L, Robert Hahn. Okontrollerad blödning förvärras av intravenös vätsketillförsel. Läkartidningen 1999: 96: 3893-3894.

346. Riddez L, Boström L, Robert Hahn. Tydliga indikationer krävs för att ge vätsketillförsel under transport till sjukhus. Läkartidningen 1999: 96: 3896-3898.

347. Robert Hahn. Anestesi vid urologisk kirurgi. I: Halldin M, Lindahl SG. Anestesi. Liber, Stockholm 2000, pp. 378-383.

348. Robert Hahn. Albumin tvivelaktigt som plasmaexpander inom intensivvård. Läkartidningen 2001: 98: 806-808.

349. Robert Hahn. Ny metaanalys av albumin inom intensivvården. Ökning av dödligheten inte statistiskt säkerställd. Läkartidningen 2001: 98: 4689-4690.

350. Robert Hahn. Insulin minskar dödligheten inom intensivvården. Tydligast effekt efter hjärtkirurgi. Läkartidningen 2002: 99: 374-375.

351. Robert Hahn. Har dopamin spelat ut sin roll vid njursvikt? Läkartidningen 2002: 99: 1430-1431.

352.  Robert Hahn. Dags att pröva kombinationer av metoder för prevention av ventilatorassocierad pneumoni (referat). Läkartidningen 2003: 100: 2125.

353. Robert Hahn. Bättre resultat med vätskerestriktion under kolonkirurgi (referat). Läkartidningen 2004: 101: 882.

354. Robert Hahn. Glykemisk kontroll inom intensivvården (referat). Läkartidningen 2004: 101: 1074.

355. Robert Hahn. Biologiskt aktivt kortisol ökar vid svår sjukdom (referat). Läkartidningen 2004: 41: 3140.

356. Robert Hahn. Implementering av nya metoder – kan SFAI spela en större roll? SFAI-tidningen 2005: 11: 14-15.

357. Robert Hahn. Betablockerare räddar liv under kirurgi (referat). Läkartidningen 2005: 41: 2930.

358. Robert Hahn. Genetiken kan förklara blodtrycksfall vid ryggbedövning (referat). Läkartidningen 2006: 103: 442.

359. Robert Hahn. Att ge vätska under kirurgi. Svårare än man kan tro - men nu finns metoder för skräddarsydda vätskeprogram. Läkartidningen 2006; 40: 2940-2941.

360. Robert Hahn. Infektion via CVK kan förebyggas (referat). Läkartidningen 2007; 104: 932. 

361. Robert Hahn. Intensiv insulinterapi vid svår sepsis – en dosfråga (referat). Läkartidningen 2008; 105: 1564. 

362. Robert Hahn. Betametasonsalva bra vid trakeal intubation (referat). Läkartidningen 2008; 105: 1747. 

363. Robert Hahn. Koksalt hellre än albumin vid skallskada (referat). Läkartidningen 2008; 105: 1918. 

364. Robert Hahn. Betablockad under kirurgi – på väg ut? (referat). Läkartidningen 2008; 105: 2164. 

365. Robert Hahn. Mekanismerna bakom smärta av narkosmedel (referat). Läkartidningen 2008: 105: 2475.

366.  Robert Hahn. Hypoglykemi ger hypovolemi. Läkartidningen 2009: 106: 102.

367.  Sernevåg L, Robert Hahn. Humanistisk medicin ger träning i att förmedla tröst och hopp. Läkartidningen 2009: 106: 518-519.

368.  Robert Hahn. Musik som premedicinering (referat). Läkartidningen 2009; 36: 2199.

369.  Robert Hahn. Komplikationer till kirurgi är vanligare än vi tror (medicinsk kommentar). Läkartidningen 2010; 17: 1136.

370.  Hahn R. Vätsketerapi under kirurgi kan styras med pulsoximetri (referat). Läkartidningen 2010; 107: 3122

371.  Hahn R. Metylenblått lindrade ryggvärk (referat). Läkartidningen 2010; 107: 3270.

372.  Hahn R. En stjärnas fall. Läkartidningen 2011; 108: 768-769.

373.  Hahn R. Hyperton koksalt inte av värde i prehospital sjukvård. Läkartidningen 2011; 108: 1356-1357.

374.  Hahn R. Målstyrd vätsketerapi bra metod som används för sällan. Läkartidningen 2011; 108: 1968-1970.

375. Hahn R. Natriumklorid är en olämplig infusionsvätska. Läkartidningen 2012; 109: 2082-2083.

376. Hahn R. Mer om stärkelselösning och njurskador. Läkartidningen 2012; 109: 2342.

 

VI. Educational articles

 

377.  Robert Hahn. Stereobilder i anatomiundervisningen. Läkartidningen 1978: 75: 1570-1572.

378.  Robert Hahn. Stereobilder i anatomiundervisningen. Resultat från försök 1975-77. PU-nämndens Gula Serie Nr 20.  Karolinska institutet 1978.

379.  Robert Hahn. Nya stereobilder i anatomiundervisningen. Resultat från försök 1980. PU-nämndens Gula Serie Nr 30.  Karolinska institutet 1981.

380. Svensén C, Robert Hahn. Improve your planning of i.v. fluid therapy. Volume kinetics - a new method. Pharmalink Newsletter, March 1999.

381.  Robert Hahn. Kirurgiska komplikationer – vanligare än vi tror? SFAI-tidningen 2003; 9: 14-17.

382.  Robert Hahn. Albumin och koksalt. SFAI-tidningen 2005: 3: 42-43.

383.  Robert Hahn. Kirurgi utan anestesi – verklighet för 200 år sedan. SFAI-tidningen 2005: 3: 52-54.

384.  Robert Hahn. Carl Johan Ekströmer – ett spännande liv i kirurgins tjänst. Läkartidningen 2006; 103: 3111.

385.  Robert Hahn. Medicinhistorisk guldgruva. Ekströmer Aina. Livmedicus Carl Johan Ekströmer - kirurg och nydanare 1793-1860 (recension). Läkartidningen 2008; 105: 2128. 

 

 

VII.  Abstracts

 

386. Robert Hahn, Berlin T, Collste L, Johansson H, Lewenhaupt A. Vätskebalans under transuretral resektion av prostata. Sv Läkaresällskapets handl 1983: 92: 8: 258.  (ISSN 0349-1722)

387. Robert Hahn, Berlin T, Collste L, Johansson H, Lewenhaupt A.  Blodgasförändringar under transuretral prostataresektion. Sv Läkaresällskapets handl 1983: 92: 8: 258.  (ISSN 0349-1722)

388. Robert Hahn, Lewenhaupt A, Berlin T. Resorption av spolvätska vid måttlig intravesikal tryckstegring under transuretral prostataresektion. Svensk kirurgi 1985: 43: 2: 101-102.

385. Hultén J, Robert Hahn. Ethanol indication of irrigating fluid absorption compared with monitoring of volumetric fluid balance and serum sodium changes during TURP. J Urol 1987: 137: 373A.

386. Robert Hahn. Etanol-monitoring av spolvätskeabsorption under TUR-P. Sv Förening för Anestesi Förenings handl 1987: 1: 3: 98. (ISSN 0283-8818)

387. Hultén J, Robert Hahn. Ethanol indication of irrigating fluid absorption compared with monitoring of volumetric fluid balance and serum sodium changes during TURP.   International Society of Urologic Endoscopy: IV Congress, Buenos Aires 23-27/8 1987.

388. Hultén J, Robert Hahn. Det intraoperativa förloppet av spolvätskeabsorption vid TURP: jämförelse mellan etanolanalyser och intervallbestämningar av S-Na och spolvätskebalans. Sv Läkaresällskapets handl 1987: 96: 6: 292.

389. Robert Hahn. Ethanol as a marker for irrigant absorption during transurethral surgery. Urology Abstracts, Baxter 1989: 5: 2: 5-6.

390. Rundgren M, Hjelmqvist H, Robert Hahn. Increased vasopressin release in response to intracerebroventricular infusion of glycine in sheep.  Third International Vasopressin Conference. Montpelier, Frankrike, 1990. Abstract B12.

391. Robert Hahn. Blodvolym under induktion av epiduralanestesi. Sv Förening för Anestesi Förenings handl 1991: 5: 2: 82. (ISSN 0283-8818)

392. Robert Hahn, Löfgren A. Serum-kalium, katekolaminer och EKG vid lokalanestesi för inguinal kirurgi. Sv Anestesi Förenings handl 1991: 5: 2: 99. (ISSN 0283-8818)  samt även publicerad i  Sv Läkaresällskapets handl 1991: 100: 2: 104. (ISSN 0349-1722)

393. Robert Hahn G, Ekengren J. Monitoring irrigating fluid absorption with ethanol. The British Association of Urological Surgeons Annual Meeting, Bournemouth  23-26/6 1992. Abstract 64.

394.  Ekengren J, Robert Hahn. Monitoring irrigating fluid absorption with ethanol during TUR-P. European Association of Urology Xth Congress, Genua 22-25/7, 1992. Abstract P113.

395. Robert Hahn, Jones AW, Billing B, Stalberg HP.  Expired-breath ethanol measurement in chronic obstructive pulmonary disease: implications for transurethral surgery. Respiratory Digest 1992: 4 (September): 24-25.

396. Berglund L, Olsson J, Robert Hahn. Mätning av etanol i utandningsluft för kontroll av spolvätskeresorption under transcervikal endometrieresektion. Sv Läkaresällskapets handl 1992: 101: 2: 285-286.

397. Robert Hahn. Intravenous infusion of irrigating fluids. Scand J Urol Nephrol 1992: 26: suppl 147: 10-11.

398. Ekengren J, Robert Hahn. Bladder pressure and ethanol indication of fluid absorption during transurethral prostatic resection. J Urol 1993: 149: 433A.

399. Ribbe T, Larsson H, Robert Hahn. Automatic device for ethanol monitoring of fluid absorption. IXth Nordic Meeting on Medical and Biological Engineering June 13-16, 1993. Abstract 10.5.

400. Ekengren J, Robert Hahn. Absorption of irrigating fluid in 700 patients during TUR-P as measured by the ethanol method. Second Meeting of the Pan African Urological Surgeons´ Association, Cairo, September 13-17, 1993. Abstract 09.

401. Shemais H, Ekengren J, Robert Hahn. Blood loss during transurethral prostatic surgery as measured by the HemoCue photometer. Second Meeting of the Pan African Urological Surgeons´ Association, Cairo, September 13-17, 1993. Abstract P18.

402. Ekengren J, Robert Hahn, Zhang W. Samband mellan det intravesicala trycket och solvätskeabsorption mätt med ethanolmetoden under transuretral resektion av prostata. Scand J Urol Nephrol 1993: 27: suppl 155: 40-41 samt även publicerad i Sv Läkaresällskapets handl 1993: 102: 3: 368. 

403. Robert Hahn. Increased haemodilution in hypotension induced by epidural anaesthesia. Anaesthesia Digest 1994: May issue:  5-6.

404. Robert Hahn. Nya nomogram för etanolmonitorering. Sv Anestesi Förenings handl 1995: 9: 1: 92.

405. Robert Hahn, Zhang W, Andersson B. Effekten av spolvätskor och prostataextrakt på isolerade hjärtceller. Sv Anestesi Förenings handl 1995: 9: 1: 93.

406. Robert Hahn, Zhang W. Toxicitet hos olika koncentrationer av glycin spolvätska hos mus. Sv Anestesi Förenings handl 1995: 9: 1: 94.

407. Robert Hahn, Nilsson A, Farahmand BY, Ekengren J, Persson P-G. Operative factors indicating increased long-term risk of myocardial infarction after TUR-P. Acta Anaesthesiol Scand 1995: 39: suppl 105: 159.

408. Robert Hahn, Olsson J, Nilsson A. Symptoms of the transurethral resection syndrome using glycine as the irrigant. Acta Anaesthesiol Scand 1995: 39: suppl 105: 160.

409. Robert Hahn, Olsson J. Ethanol monitoring of irrigating fluid absorption in transcervical resection of the endometrium. Acta Anaesthesiol Scand 1995: 39: suppl 105: 160.

410. Robert Hahn, Nennesmo I, Rajs J, Sundelin B, Wróblewski  R, Zhang W. Morphological changes after overhydration with irrigating fluids. Acta Anaesthesiol Scand 1995: 39: suppl 105: 160.

411. Robert Hahn, Drobin D. Time-course of increased haemodilution in hypotension induced by epidural anaesthesia. Acta Anaesthesiol Scand 1995: 39: suppl 105: 174.

412. Robert Hahn, Drobin D. Volume kinetics of Ringer´s acetate in human volunteers. Acta Anaesthesiol Scand 1995: 39: suppl 105: 155.

413. Robert Hahn, Olsson J. Experimental intraperitoneal absorption of irrigating fluid. Acta Anaesthesiol Scand 1995: 39: suppl 105: 155.

414. Robert Hahn, Löfgren A. The standard ECG as an indicator of plasma levels of local anaesthetics, potassium and calcium during regional anaesthesia. Acta Anaesthesiol Scand 1995: 39: suppl 105: 148.

415. Zhang W, Robert Hahn. "Double toxicity" of glycine solution in the mouse. Can J Urol 1995: 2: A43.

416. Ekengren J, Robert Hahn, Zhang WB.  The intravesical pressure and fluid absorption during TUR-P. Meeting of the Pan African Urological Surgeons´ Association, Nairobi, 4-7 September 1995. Abstract P18.

417. Löfgren A, Robert Hahn. Hypokalemi under regional anestesi. Sv Läkaresällskapets handl 1995: 104: 2: 117-118. 

418. Olsson J, Berglund L, Robert Hahn. Etanol för detektion av spolvätskeläckage vid TCR-E. Sv Läkaresällskapets handl 1995: 104: 2: 289-290. 

419. Robert Hahn, Nilsson A, Olsson J. Symtom vid absorption av spolvätska innehållande glycin i samband med transuretral resektion av prostata (TURP). Scand J Urol Nephrol 1993: 29: suppl 174: 12  samt även publicerad i Sv Läkaresällskapets handl 1995: 104: 2: 383. 

420. Nilsson A, Ekengren J, Farahmand B, Robert Hahn, Persson P-G.  Operativa faktorer med ökad risk för hjärtinfarkt vid långtidsuppföljning efter TURP. Sv Läkaresällskapets handl 1995: 104: 2: 388. 

421. Robert Hahn. Life-threatening transurethral resection syndrome despite monitoring of fluid absorption with ethanol. Urology Digest 1996: April: 25-26.

422. Svensén C, Ståhle, Robert Hahn. Volume kinetics of Ringer acetate solution. 11th World Congress of Anaesthesiologists 14–20 april 1996, Sydney, Australien. Abstract D1056.

423. Olsson J, Robert Hahn.Validity of breath ethanol analysis to indicate irrigating fluid absorption during endometrial resection. 11th World Congress of Anaesthesiologists 14–20 april 1996, Sydney, Australien. Abstract P1313.

424. Robert Hahn, Nilsson A, Randmaa I. Hemodynamik och farmakokinetik vid infusion av elektrolytfria spolvätskor. Sv Anestesi Förenings handl 1996: 10: 97-98.

425. Svensén C, Olsson J, Robert Hahn. Plasma dilution and the rate of infusion of Ringer solution. All Africa Anaesthetic Congress, Harare, Zimbabwe, 6-10 april 1997. Abstract 98.

426. Robert Hahn, Resby M. Volume kinetics of Ringer´s acetate and 3% dextran during induction of spinal anaesthesia. Acta Anaesthesiol Scand 1997: 41: suppl. 110: 178.

427. Svensén C, Robert Hahn. Nomogram for optimal fluid therapy with Ringer´s acetate. Acta Anaesthesiol Scand 1997: 41: suppl. 110: 178.

428. Robert Hahn, Svensén C, Ponzer S. Volymkinetik vid trauma. Sv Läkaresällskapets handl 1997: 106: 2: 118.

429. Robert Hahn, Riddez L, Johnson L. Vätsketerapi vid okontrollerad blödning. Sv Läkaresällskapets handl 1997: 106: 2: 118.

430. Sandfeldt L, Robert Hahn, Nyman CR. Dubbelblind randomiserad studie av symptom associerade med absorption av glycin 1.5% eller mannitol 3% under transuretral resektion av prostata (TURP). Sv Läkaresällskapets handl 1997: 106: 2: 380.

431. Ludwigs U, Suneson A, Höjer J, Robert Hahn, Matell G. An introduction to evidence-based intensive care medicine. Karolinska Institutets utbildningskongress 1998, sid. 89.

432. Hjelmqvist H, Suneson A, Robert Hahn, Riddez L. Circulatory effects of hypertonic saline/dextran during uncontrolled intra-abdominal bleeding. Br J Anaesth 1998: 80: suppl 1: 164.

433. Svensén C, Drobin D, Olsson J, Robert Hahn. Stability of the interstitial matrix during fluid loading studied by volume kinetics. Intens Care Med 1998: 24: suppl 1: S86.

434. Robert Hahn. Vatten i kroppen – rätt mängd på rätt plats. Introduktion, samt Vätskevolymers kinetik. Symposium no 29, Sv Läkaresällskapets handl 2000: 109: 2: 363

435. Sjöstrand FP, Robert Hahn. Volume kinetics of glucose solution. Anesth Analg 2000: 20: S463.

436. Robert Hahn, Waldrop KS, Edsberg L, Svensén CH. Natriuresis governs the duration of the extracellular volume expansion after infusion of hypertonic saline in sheep. Abstract S-242, IARS 77th Congress, 21-25 mars 2003.

437. Ewaldsson C-A, Robert Hahn. Bolusinjektion med Ringerlösning och lågmolekylärt dextran som volymtillförsel vid induktion av spinalanestesi. Abstract A7, SFAI möte i Malmö 16-20/8 2004.

438. Ewaldsson C-A, Robert Hahn. Bolusinjektion med Ringerlösning och lågmolekylärt dextran som volymtillförsel vid induktion av spinalanestesi. Abstract A7, SFAI möte i Malmö 16-20/8 2004.

439. Frisk U, Olsson J, Nylén P, Robert Hahn. Låg insöndring av melatonin vid mekanisk ventilation på IVA. Abstract A29, SFAI möte i Malmö 16-20/8 2004. (Pris för bästa poster).

440. Svensén CG, Olsson J, Aarsland A, Hahn  RG. Arterio-venous differences in plasma dilution indicate the distribution of lactated Ringer´s. ASA Meeting, San Francisco, October 2004.

441. Ewaldsson C-A, Robert Hahn. A new kinetic approach for estimating extravascular retention ("Third spacing") of crystalloid fluid during surgery and anaesthesia. Acta Anaesthesiol Scand 2005; 49: suppl 117: 6.

442. Zdolsek HJ, Lisander B, Robert Hahn. New methods to measure the size of the extracellular fluid space. Acta Anaesthesiol Scand 2005: 49: suppl 117: 50 (1st Price in the Radiometer Competition).

443. Waldréus N, Robert Hahn. Ökad törst hos älrde vid försämring av kronisk hjärtsvikt. Läkarstämman 2009, poster 7P.

444.  Johnson P, Waldréus N, Robert Hahn, Sjöstrand F. Uirnfärg som mått på intorkning hos akutgeriatriska patienter. Läkarstämman 2009, poster 11P.

 445. Waldréus N, Hahn R, Jaarsma T. Thirst in heart failure – a systematic review. Eur J Cardiovasc Nurs 2011; 12, suppl 1; P197.

446. Waldréus N, Hahn R, Jaarsma T. Thirst in heart failure: a systematic review. Scand Cardiovasc J 2012: 45: suppl 60, p. 41. 

Invited speaker

447. Robert Hahn. Sindrome de Reabsorción. Instituto de Urologia, Nefrologia y Andrologia, Barcelona. (Kurs i urologisk anestesi) 24-25/4 1992.

448. Robert Hahn. Glycine toxicity in transurethral surgery. Amino Acids 1993: 5: 151.

449. Robert Hahn. Kinetics of Ringers lactate. 33. Lucerner Anaesthesie-Forum, 5 oktober 1995. Lucerne, Schweiz.

450. Robert Hahn. Volumkinetikk – TUR-syndrom – Vaesketerapi ved TUR-syndrom. 29 februari 1996 kl. 12-15. Nordland Sentralsykehus Sykehus, Bodö, Norge.

451. Robert Hahn. Absorpsjon av skyllevaesker og TUR-syndrom. 20 maj 1996 kl 16-18. Haukeland Sykehus, Norge.

452. Robert Hahn. Complications during transurethral prostatic resection. (19 april 1996 kl. 11.15-12.45). 11th World Congress of Anaesthesiologists 14–20 april 1996, Sydney, Australien.

453. Robert Hahn. Thermodilution in medicine. Scandinavian Society of Anaesthesiologists 24th Congress, 13 Maj 1997 kl. 13.40-14.20 (Chairman). Printed in: Acta Anaesthesiol Scand 1997: 41: suppl. 110: 137.

454. Robert Hahn, Svensén C. Volume kinetics – a new method to optimise fluid therapy. SFAIs Vårmöte i Malmö, maj 1998. Abstract S22, s. 69-72.

455. Robert Hahn. Fluid therapy in uncontrolled bleeding. 19th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine. Congress Center of Brussels, March 17 1999.

456. Robert Hahn. Spolvätskor inom urologisk kirurgi - vilken är bäst? Föredrag för urologi/anestesikliniken på sjukhus i Norge och Danmark; Tönnsberg (Norge) 12 oktober 1999, Arendal (Norge) 13/10 1999, Århus 18/11 1999, Köpenhamn 18/11 1999, Trondheim 20/1 2000, Glostrup (Danmark) 29/3 2000, Århus 3/4 2000.

457. Robert Hahn. What use can we have of volume kinetics? Fresenius Kabi vätskesymposium, Uppsala, May 24 2000.

458. Robert Hahn. Kinetics of infusion fluids. Trauma Care 2001: 11: 1: 30 (Congress i San Diego,CA, Hahn also served as chairman of the symposium)

459. Robert Hahn. Volume kinetics of isotonic and hypertonic solutions. Combat Fluid Resuscitation 2001 (Congress in Bethesda, Maryland, June 18-20 2001).

460. Robert Hahn. How to use kinetics to improve fluid therapy. DASAIM Årsmöte (Danska anestesläkarföreningen), Köpenhamn Nov 8 2002.

461. Robert Hahn. Clinical needs for artificial oxygen carriers in anesthesia. Keio Journal of Medicine 2003: 52: Suppl 1: 22 (The 13th Keio University International Symposium for Life Sciences and Medicine, Tokyo, 28 februari-1 mars 2003).

462.  Robert Hahn. Ethanol measurement as a monitoring device in transurethral surgery.16th Symposium for Anaesthesiology in Bern, Switzerland “A Selection of topics in anaesthesia for urologic procedures“ Sept 3, 2003.

463.  Robert Hahn. How will the new data affect common practice in the ICU. HemoCue Critical Care Seminar, Malmö Oct 20, 2003.

464.  Robert Hahn. Critical comments on the possible strategies in abdominal surgery. Annual Meeting of the Society for Anaesthesia and Resuscitation of Belgium (SARB), Brussels Nov 27, 2004.

465. Robert Hahn. Pharmacokinetics of intravenous fluid therapy. 8th Annual Meeting of the Society for Intravenous Anaesthesia. Hilton Vienna, Austria, May 27-28 2005.

466. Robert Hahn. How volume kinetics works. Acta Anaesthesiol Scand 2005; 49: suppl 117: 107-108 (SSAI meeting, Iceland).

467.  Nine lectures at the Northwestern Anesthesia Seminars course “Trauma: the Team Approach” The Eastern Caribbean Cruise, November 17-24 2007.  

468. Robert Hahn. Fluid overload during anaesthesia. 3rd International Baltic Congress of Anaesthesiology and Intensive Care, Oct 19 2007, kl. 08:30-9:00.

469. Robert Hahn. Hypertonic solutions – recent advances. 14th World Congress of Anaesthesiologists, Cape Town, South Africa. March 5, 2008, kl. 09:30-10:00.

470.  Robert Hahn. Colloid fluids and crystalloid fluids. 7th National Congress of Advances in Anesthesiology and Resuscitation. Guangzhou, China March 28, 2009, kl. 13.00-13.25.

471.  Robert Hahn. None, little or much fluid during surgery: what is the evidence? Zhejiang University, Hangzhou, China, April 1 2009 (Yinjiang Hotel) and also at the Department of Intensive Care, Beijing Hospital, April 3, 2009.

472.  Robert Hahn. Preventing fluid overload “accidents” in endoscopic surgery. Zhejiang University, Hangzhou, China, 1 april 2009 (Yinjiang Hotel) and also at the Department of Intensive Care, Beijing Hospital, April 3, 2009.

473.  Four lectures at the Northwestern Anesthesia Seminars course “Anesthesia Update” in Vienna, April 19-24 2009.

474.  Hahn RG. Optimering av volymsstatus. Kongress: Anestesi och perioperativ vård av den alädre patienten. Linköping 18-19 november 2010.

475.   Hahn RG. Volume kinetics for infusion fluids. Lecture at the 1st European-Panamerican Joint Meeting in Applied Pharmacology in Anesthesia 2011. Santiago, Chile.

476.  Hahn RG: Volume optimiation. Lecture at the 1st European-Panamerican Joint Meeting in Applied Pharmacology in Anesthesia 2011. Santiago, Chile.