Robert Hahn

Robert Hahn är läkare och började med medicinsk forskning redan på 1970-talet. Han skapade sig en egen profil som specialist på vätsketerapi och komplikationer till transuretral prostatakirurgi under 1980- och 1990-talen. Robert Hahn var professor i anestesi och intensivvård på Karolinska institutet under 10 år och övergick därefter till en tjänst som forskningschef på Södertälje sjukhus AB. Robert Hahn är idag även adjungerad professor vid Linköpings Universitet och docent vid Karolinska instititet. Han har skrivit 250 vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter och hans andra vetenskapliga bok kommer utgavs sommaren 2011 av Cambridge University Press.

Intervju med Robert Hahn som läkare och vetenskapsman

Intervju med Robert Hahn som andlig tänkare

Robert Hahns CV och hemsida för vetenskap Svensk version / English version

Marie-Louise och Robert Hahns hemsida

Följ Robert Hahns blogg!

Lyssna till Robert Hahns föredrag på Linköpings Universitet 9/9 2010

Ett urval av Robert Hahns bästa bloggar

Fluid Book Ny upplaga av Robert Hahns vätskebok (2016)

Ett urval av Robert Hahns vetenskapliga artiklar:

Vätsketerapi under kirurgi

Tio vetenskapliga artiklar på engelska

Översiktsartikel om volymkinetik

Statistik för AT-läkare (PowerPoint)

Artiklar i Läkartidningen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16