Robert Hahn är läkare och började med medicinsk forskning redan på 1970-talet. Han skapade sig en egen profil som specialist på vätsketerapi och komplikationer till transuretral prostatakirurgi under 1980- och 1990-talen. Robert Hahn var professor i anestesi och intensivvård på Karolinska institutet under 10 år och övergick därefter till en tjänst som  avdelningschef på Södertälje sjukhus AB. Robert Hahn är idag adjungerad professor vid Karolinska instititet. Han har skrivit drygt 300 vetenskapliga artiklar i internationella tidskrifter och hans andra vetenskapliga bok utgavs  i nytryck 2016 av Cambridge University Press.

Robert Hahns CV och hemsida    Svensk version / English version

 

Fluid Book

 

Ett urval av Robert Hahns vetenskapliga artiklar:

Vätsketerapi under kirurgi

Tio vetenskapliga artiklar på engelska

Översiktsartikel om volymkinetik

Statistik för AT-läkare (PowerPoint)

Artiklar i Läkartidningen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16